Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten|
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > e-DOV-meldpunt archeologische gegevens

 

 

e-DOV Archeologische referentieprofielen en boringen

 

Wat is e-DOV Archeologische referentieprofielen en boringen?

De nieuwe 'Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren versie 2.0' bevat de voorwaarde dat aardkundige gegevens aangeleverd moeten worden aan Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Deze gegevens dienen aangeleverd te worden in XML-formaat volgens het door DOV bepaalde XSD-schema. De opgeladen gegevens en foto's zullen in de toekomst via DOV online ter beschikking worden gesteld. e-DOV Archeologische referentieprofielen en boringen vormt het uitwisselingsplatform voor deze data.


top pagina

Welke gegevens?

Voor referentieprofielen die resulteren uit een archeologisch vooronderzoek of onderzoek moet men naast de rapportering ook een dataset met aardkundige gegevens aanleveren. Die set bestaat enerzijds uit de informatie uit de eventuele boorlijsten en uit de beschrijvingen van referentieprofielen, en anderzijds uit de foto’s van de referentieprofielen (en eventueel foto’s van boringen) die in de rapportering opgenomen zijn.


top pagina

Hoe aanleveren?

De gegevens worden in XML formaat aangeleverd en bevatten gegevens en foto's van referentieprofielen en boringen, die op hun beurt één of meerdere aardkundige eenheden kunnen bevatten. Eén XML-bestand kan meerdere referentieprofielen en boringen bevatten. De verschillende velden van het XML-bestand mogen enkel leeg gelaten worden als ze niet van toepassing zijn.Een upload bestaat ofwel uit een XML-bestand ofwel uit zip-bestand met daarin een XML-bestand en de verschillende foto's.


top pagina

Wanneer aanleveren?

Het aanleveren van de gegevens gebeurt in het kader van de rapportering (archeologienota, nota, of eindverslag). Per ingediende rapportering wordt 1 dataset met aardkundige gegevens ingediend (in de hiervoor beschreven gevallen). Bij een vooronderzoek kan deze dataset gegevens bevatten uit verschillende fasen van het vooronderzoek, en dus verwijzen naar verschillende projectcodes (bv. boorgegevens gekoppeld aan een landschappelijk bodemonderzoek en referentieprofielen uit proefsleuven).


top pagina

Waar aanleveren?

De gegevens worden aangeleverd via de applicatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij het opladen van het XML-bestand of het zip-bestand gebeurt bij Onroerend Erfgoed een validatie van het XML-bestand tegen het XSD-schema. Daarna worden de gegevens doorgegeven aan DOV.


top pagina

Handleiding en bijkomende informatie


top pagina

Hulpmiddelen

Databank 'archeologie-invul.accdb'

Databank Ondergrond Vlaanderen stelt de databank ‘archeologie-invul.accdb’ ter beschikking waarin alle aan DOV aan te leveren gegevens kunnen ingevuld worden (inclusief de link naar de foto’s). Met de knop ‘Export XML’ kan vervolgens een zip gegenereerd worden met een geldig xml-bestand en de gekoppelde foto’s. U kan deze databank hier downloaden.

 

Deze databank kan ook gebruikt worden voor het genereren van een voorbeeld van een geldig xml-bestand dat vervolgens kan aangepast worden voor andere projecten. Let op: de velden die leeg zijn in de databank worden niet opgenomen in het xml-bestand. Dus bij gebruik van een voorbeeld xml-bestand kan het voorkomen dat bepaalde velden nog toegevoegd moeten worden om alle gegevens voor een ander referentieprofiel of andere boring te kunnen invoeren.


Genereren van een xml-bestand vanuit een andere databank

Meer informatie over het zelf genereren van xml-bestanden vindt u op de website van DOV.

 

De code achter de knop ‘exporteer xml’ van de databank ‘archeologie-invul.accdb’ kan gebruikt worden als inspiratie om automatisch een xml te genereren vanuit een andere databank.


XML-validatietool

Deze tool laat u toe om na te gaan of een XML-bestand een geldig bestand is dat door de DOV-toepassing correct kan verwerkt worden. Deze tool vindt u rechts onderaan op volgende webpagina.

 

Hierbij wordt enkel nagekeken of de data voldoet aan de XML-schema specificaties. Er gebeurt geen inhoudelijke controle van de data. Deze tool is enkel een validatie-tool. Er worden met deze tool geen bestanden opgeladen naar DOV.

 


top pagina

Wetgeving

Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren


top pagina

Veel gestelde vragen

Wordt aangevuld.


top pagina

Helpdesk

Vragen rond xml-rapportering: dov@vlaanderen.be - Tel. 09/240.75.93


top pagina