Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > geologie >laboproeven

 

laboproeven

 

 

Met de term laboproeven worden hier allerlei resultaten bedoeld, afkomstig van analyses in een laboratorium.
De laboproeven in DOV zijn steeds gekoppeld aan een bepaald grondmonster van een welbepaalde boring. Deze grondmonsters zijn gekenmerkt door een diepte ten opzichte van het maaiveld en door de manier van staalname. De analyseresultaten van de monsters kunnen zeer divers zijn, namelijk onderkenningsproeven met centraal de korrelgrootteverdeling maar ook plasticiteitsgrenzen en humus- en kalkgehalte, metingen van volumemassa- en watergehalte en referenties van doorlatendheid, samendrukbaarheid en schuifweerstandkarakteristieken. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld korrelgrootteanalyses vlot aangewend worden in beleidsondersteunende taken of studies.
De resultaten van de laboproeven kunnen gedownload worden als pdf-file in de geografische zoekmodule ( voorbeeldrapport laboproef pdf 37 kB - nieuw venster) Hiervoor dient men in de attributentabel van de boring te klikken op de link L naast het proefnummer. Voor bepaalde monsters worden de resultaten van de laboproeven weergegeven, voor andere worden enkel de referenties naar uitgevoerde proeven gegeven.

 

voorbeeld van een korrelverdelingsdiagram

De figuur toont een voorbeeld van een korrelverdelingsdiagram.

 

Het korrelverdelingsdiagramma is een grafische voostelling van de korrelverdeling waarbij de percentages van de korrelverdeling uitgezet worden in functie van de diameter van de korrels. De fracties worden cumulatief uitgezet. Op de DOV-website worden enkel de rapporten voor het gehele grondmonster weergegeven, dus alle korrels <60mm. Er kunnen echter ook herberekeningen worden doorgevoerd voor de korrelverdeling ten opzichte van alle korrels <2mm, of ten opzichte van alle korrels <2mm en >0.063mm; deze rapporten kunnen bij DOV aangevraagd worden.