Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > grondwater > HCOV kartering

 

HCOV kartering

 

 

Methodiek

HCOV is een zuiver hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor drie niveaus van detail, namelijk de hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. Naargelang de noodzaak en de vereisten kan de HCOV meer in detail gebruikt worden. Het hiërarchische karakter komt de herkenbaarheid sterk ten goede, zodat men al aan het eerste cijfer herkent tot welke hoofdeenheid een bepaalde laag behoort.

Een gedetailleerde beschrijving betreffende de HCOV-codering kan gevonden worden in:

Concept Vlaams Grondwatermodel (VGM), Deelrapport I, Technisch concept van het VGM, Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen, (HCOV) (pdf 802 kB - nieuw venster)

Hydrogeologische Codering van de Ondergrond van Vlaanderen

Hoofdeenheid

Sub-eenheid

Basiseenheid

0000

Onbepaald

/

/

0100

Quartaire Aquifer­systemen

0110

Ophogingen

 

/

0120

Duinen

/
0130

Polder­afzettingen

0131

Kleiige polderafzettingen van de Kustvlakte

0132

Kleiige polderafzettingen van het Meetjesland

0133

Kleiige polderafzettingen van Waasland-Antwerpen

0134

Zandige Kreekruggen

0135

Veen-kleiige poelgronden

0140

Alluviale deklagen

/
0150

Deklagen

0151 Zandige deklagen
0152 Zand-lemige deklagen
0153 Lemige deklagen
0154 Kleiige deklagen
0160

Pleistocene afzettingen

0161 Pleistoceen van de Kustvlakte
0162 Pleistoceen van de Vlaamse Vallei
0163 Pleistoceen van de riviervalleien
0170

Maas- en Rijnafzettingen

0171

Afzettingen Hoofdterras

0172 Afzettingen Tussenterrassen
0173 Afzettingen Maasvlakte

0200

Kempens Aquifer­systeem

0210

Afzettingen ten noorden van de Feldbiss-breukzone

0211

Zandige eenheid boven de Brunssum I-klei

0212

Brunssum I-klei

0213

Zand van Pey

0214

Brunssum II-klei

0215

Zand van Waubach

0220 Klei-zand-complex van de Kempen 0221

Klei van Turnhout

0222

Zand van Beerse

0223

Klei van Rijkevorsel

0230

Pleistoceen en Plioceen Aquifer

0231

Zanden van Brasschaat en/of Merksplas

0232

Zand van Mol

0233

Zandige top van Lillo

0234

Zand van Poederlee en/of zandige top van Kasterlee

0240

Pliocene kleiige laag

0241

Kleiig deel van Lillo en/of van de overgang Lillo-Kattendijk

0242

Kleiige overgang tussen de zanden van Kasterlee en Diest

0250

Mioceen Aquifersysteem

0251

Zand van Kattendijk en/of onderste zandlaag van Lillo

0252

Zand van Diest

0253

Zand van Bolderberg

0254

Zanden van Berchem en/of Voort

0255 Klei van Veldhoven
0256 Zand van Eigenbilzen

0300

Boom Aquitard

/

0301

Kleiig deel van Eigenbilzen

0302

Klei van Putte

0303

Klei van Terhagen

0304

Klei van Belsele-Waas

0400

Oligoceen Aquifer­systeem 0410

Zand van Kerniel

Zand van Kerniel

0420

Klei van Kleine-Spouwen

Klei van Kleine-Spouwen

0430

Ruisbroek-Berg Aquifer

0431

Zand van Berg

0432

Zand van Kerkom

0433

Kleiig zand van Oude Biezen

0434

Zand van Boutersem

0435

Zand van Ruisbroek

0436

Zand van Wintham

0440

Tongeren Aquitard

0441

Klei van Henis

0442

Klei van Watervliet

0450

Onder-Oligoceen Aquifersysteem

0451

Zand van Neerrepen

0452

Zand-klei van Grimmertingen

0453

Kleiig zand van Bassevelde

0500

Bartoon Aquitard­systeem

/

0501

Klei van Onderdijke

0502

Zand van Buisputten

0503

Klei van Zomergem

0504

Zand van Onderdale

0505

Kleien van Ursel en/of Asse

0600

Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifer­systeem

0610

Wemmel-Lede Aquifer

0611

Zand van Wemmel

0612

Zand van Lede

0620

Zand van Brussel

Zand van Brussel

0630

Afzettingen van het Boven-Paniseliaan

0631

Zanden van Aalter en/of Oedelem

0632

Zandige klei van Beernem

0640

Zandige afzettingen van het Onder-Paniseliaan

Zand van Vlierzele en/of Aalterbrugge

0700

Paniseliaan Aquitard­systeem

/

0701

Klei van Pittem

0702

Klei van Merelbeke

0800

Ieperiaan Aquifer

/

Zand van Egem en/of Mont-Panisel

0900

Ieperiaan Aquitard­systeem

0910

Silt van Kortemark

Silt van Kortemark

0920

Afzettingen van Kortrijk

0921

Klei van Aalbeke

0922

Klei van Moen

0923

Zand van Mons-en-Pévèle

0924

Klei van Saint-Maur

0925

Klei van Mont-Héribu

1000

Paleoceen Aquifer­systeem

1010

Landeniaan Aquifer­systeem

1011

Zand van Knokke

1012

Zandige afzettingen van Loksbergen en/of Dormaal

1013

Zand van Grandglise

1014

Kleiig deel van Lincent

1015

Versteend deel van Lincent

1020

Landeniaan en Heersiaan Aquitard

1021

Siltige afzettingen van Halen

1022

Klei van Waterschei

1023

Slecht doorlatend deel van de Mergels van Gelinden

1030

Heersiaan en Opglabbeek Aquifersysteem

1031

Doorlatend deel van de Mergels van Gelinden

1032

Zand van Orp

1033

Zand van Eisden

1034

Klei van Opoeteren

1035

Zand van Maasmechelen

1100

Krijt Aquifer­systeem

1110

Krijt Aquifer

1111

Kalksteen van Houthem

1112

Tufkrijt van Maastricht

1113

Krijt van Gulpen

1120

Afzettingen van Vaals

Smectiet van Herve

1130

Zand van Aken

Zand van Aken

1140

Turoonmergels op
Massief van Brabant

/

1150

Wealdiaan

/

1200

Jura - Trias - Perm

1210

Jura

/

1220

Trias

/
1230

Perm

/

1300

Sokkel

1310

Boven-Carboon
(steenkoolterrein en -lagen)

/

1320

Kolenkalk

/

1330

Devoon

/

1340

Cambro-Siluur
Massief van Brabant

/

 

Hydrogeologische kartering

Het eindproduct van de hydrogeologische kartering bestaat uit het voorkomen van de HCOV-eenheden en de verticale afbakening van de basis en de dikte van de voornaamste HCOV-eenheden in rasterformaat met een resolutie van 100m. Voor iedere HCOV-hoofdeenheid is de basis van de desbetreffende laag gekarteerd. De dikte van een laag is te berekenen als het verschil tussen de basis van de betreffende laag en de basis(sen) van de direct bovenliggende la(a)g(en).

De kartering is uitgevoerd in deelgebieden door Ecolas, Haskoning en Haecon (2002-2003). De deelgebieden werden achteraf samengevoegd door de Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde van de VUB (2005). De eerste herkartering is uitgevoerd door de Belgisch Geologische Dienst (2006).


De rasters van de basissen van de HCOV-hoofdeenheden zijn vrij beschikbaar via de (meta)data en services van DOV.


Ook de meeste subeenheden en een deel van de basiseenheden werden gekarteerd, weliswaar vaak niet Vlaanderendekkend. Voor studies waarvoor gemotiveerd kan worden dat het gebruik van deze sub- en basiseenheden noodzakelijk is, kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld door VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst Grondwater. Vul hiervoor dit Excel-bestand in (2 tabbladen) en stuur dit door naar dov@vlaanderen.be.


Momenteel wordt synchroon met de ontwikkeling van het Geologisch 3D-model (G3Dv3), binnen de Vlako-referentietaak 2013-2018, gewerkt aan een nieuw Hydrogeologisch 3D-model (H3D) dat op termijn de huidige HCOV-kartering zal vervangen.


Handleiding: hoe kan je de HCOV-hoofdeenheden bepalen via de DOV-data verkennen?