Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

De gegevens worden enkel medegedeeld ter informatie.

De in de databank aanwezige gegevens zijn een verzameling van door de overheid en door diverse instellingen en firma's beschikbaar gestelde gegevens over de Vlaamse Ondergrond. In een verzameling van gegevens waarvan de oudste dateren van in de 19e eeuw en welke door de meest uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma's werden genoteerd, uitgevoerd, geïnterpreteerd en verwerkt is een onvolledigheid of fout of tegenspraak steeds mogelijk. Aan de verstrekte gegevens mag evenmin een absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van interpolaties en extrapolaties welke bij het interpreteren en opstellen ervan werden gemaakt. Ook was het niet mogelijk voor de minder recente gegevens de coördinaten en hoogtepeilen nauwkeurig te bepalen.

De medegedeelde gegevens moeten steeds worden bevestigd door verder onderzoek. De gebruiker dient in te staan voor dit verder onderzoek waarbij hij rekening moet houden met het specifieke aspect van zijn project, studie of interesse. Dit verder onderzoek kan bestaan uit het uitvoeren van bijkomende proeven en metingen, eigen waarnemingen, verder opzoekingswerk, raadplegen van historische gegevens, raadplegen van experten, e.a.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook van deze gegevens.