Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties| englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > data invoer

Deze lijst geeft per datatype weer welke data momenteel in DOV kunnen geraadpleegd worden.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |

Object

Beschikbaarheid in DOV

Boring:

Alle boringen verzameld tijdens de karteringen werden ingevoerd, alsook de boringen uitgevoerd in het kader van de afbakening van ontginningsgebieden. Bijna alle boringen uit het archief van de Belgische Geologisch Dienst (BOD) zijn ingevoerd, alsook de bovengrondse diepe steenkoolboringen. In 2006 werd gestart met de systematische invoer van de boorgegevens uit het archief van de afdeling Geotechniek: de boringen van de afdeling Geotechniek van recent tot 1955 zijn ingevoerd in DOV.

Formele interpretaties:

De formele stratigrafie van de boringen verwerkt bij de kartering van het Tertiair, de diepe ondergrond, de steenkoolboringen en ontginningsgebieden werd ingevoerd.
De sonderingen worden systematisch aangevuld met formele stratigrafie: ruim 50% van de sonderingen is geïnterpreteerd.

Geotechnische codering:

De geotechnische codering wordt ingevoerd bij boringen uitgevoerd in het kader van een geotechnisch grondonderzoek. De geotechnische codering wordt opgesteld vanuit geotechnisch oogpunt en houdt rekening met informatie uit de lithologie, laboproeven en bijhorende sondering(en).


Grondmechanische kaart:

De grondmechanische kaarten beantwoorden aan een behoefte naar een samenvattende weergave van die komponenten van het geologische milieu die een rol spelen bij het bodemgebruik en een invloed uitoefenen op het ontwerp, de bouw en het onderhoud van bouwwerken. De grondmechanische kaarten van Antwerpen en Gent zijn ingevoerd in DOV.


Grondwatervergunning:

Alle putten, opvangplaatsen, draineerinrichtingen, bronbemalingen en over het algemeen alle werken en installaties die tot doel of tot gevolg hebben grondwater op te vangen, met inbegrip van het opvangen van bronnen op het uitvloeiingspunt en het tijdelijk of bestendig verlagen van de grondwatertafel ingevolge grondwerken

Gecodeerde lithologische beschrijving:

De gecodeerde lithologie voor de steenkoolboringen en de boringen voor de afbakening van de ontginningsgebieden is ingevoerd.
De gecodeerde lithologie bij de boringen met putten in meetnet 1 werd ingevoerd.

Hydrostratigrafische interpretaties:

De hydrostratigrafie van de boringen met putten in meetnet 1 zijn aanwezig in DOV.

top pagina

Informele interpretaties:

De informele stratigrafie van de boringen gebruikt bij de tertiairkartering en digitaal opgeleverd zijn aanwezig in DOV.

Isohypsenkaarten:

De isohypsen van de top van de tertiairlagen zijn ten dele beschikbaar. Momenteel wordt gewerkt om alle lagen klaar te maken voor import in DOV.

Isopachenkaarten:

Isopachen zijn nog in ontwikkeling en nagenoeg niet aanwezig in deze toepassing.

Laboproeven:

Korrelverdelingen uit het analoge archief van de BGD worden systematisch ingevoerd. Korrelverdelingen uit het archief van ALBON (inclusief boringen uit ontginningsgebieden) en van UGent zijn allemaal ingevoerd.

Lithologische beschrijving:

De meeste boringen hebben een lithologische beschrijving. Momenteel wordt per kaartblad controle uitgevoerd met het archief van de BGD. De nog ontbrekende lithologieën worden aangevuld.

Ondergrondkaarten:

De tertiairkaart en een deel van de quartairkaart zijn ingevoerd.

top pagina

Put:

Alle putten van meetnet 1 zijn ingevoerd.

Quartair interpretaties:

De quartaire stratigrafie werd maar gedeeltelijk ingevoerd, deze invoer is echter slechts voorlopig aangezien een algemene terminologie van het Quartair nog in afwerking is. De huidige data in DOV worden binnenkort aangepast aan de 'algemene' terminologie.

Sondering:

Alle sonderingen van de afdeling Geotechniek zijn ingevoerd in DOV (van recent tot de jaren '30).

top pagina