Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > geothermie

 

foto van een boring

DOV als prospectie bij een geothermisch project

DOV is de databron voor Vlaanderen die kan gebruikt worden bij aanvang van een geothermisch project. (Hydro)geologische data en hun interpretatie vormen het vertrekpunt voor de onderbouwing van een geothermische prospectie of geothermisch project. Op de website kan u het (hydro)geologisch kaartmateriaal gebruiken in de verkenner of downloaden voor gebruik in eigen GIS-software. Er zijn kaarten en modellen beschikbaar van zowel de diepe als de ondiepe ondergrond van Vlaanderen. Ook de combinatie van boorrapporten en putgegevens met hun (hydro)geologische interpretaties van de lagenopbouw geven u informatie over de lokale opbouw van de ondergrond van uw projectregio.  Het project “Bepaling van de thermische geleidbaarheid van geologische formaties en het opstellen van een geschiktheidskaart voor de toepassing van boorgatenergie-onttrekking via sondes” leverde downloadbare kaarten voor Vlaanderen met een inschatting van de thermische geleidbaarheid. Indien u zelf de lagenopbouw van de ondergrond hebt bepaald met DOV, kan u de thermische geleidbaarheid berekenen met de rekenmodule van het SmartGeotherm-project.

 

Geothermie en zijn definities
Geothermie of aardwarmte is energie die in de vorm van warmte in de bodem zit opgeslagen. Deze aardwarmte is een intrinsieke eigenschap van het vaste deel van de aarde, de geologische lagen in de ondergrond. Vanaf enkele meters diep stijgt de temperatuur met gemiddeld 3°C per 100m, een normale geothermische gradiënt die ook in de Vlaamse ondergrond aanwezig is.
De aardwarmte kan op verschillende manieren benut worden.

  • Het grondwater dat door de poreuze lagen stroomt neemt deze warmte en kan ze op haar beurt afgeven aan een extern systeem.
  • Niet-poreuze gesteenten kunnen licht gefractureerd worden. Water dat hier doorheen circuleert, kan de warmte van het gesteente opnemen en naar de oppervlakte transporteren (Hot-Dry rock).

De term ‘geothermie’ wordt gebruikt voor verschillende systemen:

  • Laaggradige geothermie, <50°C: benut d.m.v. horizontale (niet echt geothermie s.s.)  en verticale boorsystemen;
  • Lage enthalpie geothermie, 50-150°C: aangewend d.m.v. doublet boorsystemen;
  • Hoge enthalpie geothermie, >150°C: aangewend voor elektriciteitscentrales;
  • Hot-Dry rock (HDR, EGS Enhanced Geothermic System) systemen.
Laaggradige geothermie wordt veelvuldig toegepast in Vlaanderen. Koude-warmteopslag (KWO) kan hierin gesitueerd worden. Bij KWO wordt het ondiepe grondwater in de zomer opgepompt voor koeling, het warme water wordt terug gepompt. In de winter kan dit warme water terug opgepompt worden voor warmte. Hier wordt de ondiepe ondergrond, met zijn isolerende eigenschappen, gebruikt als opslagplaats voor energie. Met ‘geothermie’ wordt meestal de diepere geothermie en zijn toepassingen bedoeld. Hierbij wordt het diepe warme grondwater opgepompt om te gebruiken als warmtebron. Na koeling wordt het teruggepompt via een injectieput en via de natuurlijke grondwaterstroming en de geothermische gradiënt zal dat terug opwarmen, en terugstromen naar de winningsput.

 

Interessante projecten en hun evolutie

PROJECT Start Einde Wie? Waar in Vlaanderen? Beschrijving
GEOHEAT-app 2013 2014 VITO, Grontmij en TNO. Antwerpen en Limburg Onderzoek haalbaarheid intermediaire en diepe geothermie in de grensregio Vlaanderen- Nederland
MIP-GEOHEAT 2012 2013 3 projectpartners o.l.v. Terra Energy. Kempen Met deze haalbaarheidstudie wil men de technische, economische en maatschappelijke barričres voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in de Kempen in kaart brengen.
SmartGeotherm 2011 2017 9 projectpartners, o.l.v. WTCB met uitgebreide werkgroep geothermie Vlaanderen Dit project streeft ernaar om te komen tot bijna-energieneutrale gebouwen door de ontwikkeling van geďntegreerde concepten die gebruikmaken van geothermie, betonkernactivering en andere technieken.
ThermoMap september 2010 augustus 2013 12 partners, waaronder de Belgische Geologische dienst (BGD) , uit 9 EU-lidstaten. Testgebieden in Gent

In kaart brengen van ondiep (tot -10m) geothermische potentieel door bestaande geowetenschapelijke informatie uit de Europese lidstaten te harmoniseren en visualiseren.

 

GEO.POWER

2008

 

2012

 

9 Europese landen, gecoördineerd door Italië.

VITO is partner.

Herentals: geothermische verwarming en koeling van ziekenhuis.

Het GEO-POWER project wil expertise betreffende aardwarmte uitwisselen tussen EU-lidstaten en regio's en een lange‐termijn investeringsstrategie voorbereiden onder de vorm van een actieplan.
2008 2010

Torhout

?   Hoogstraten
Repowermap.org 2008 onbepaald Non-profit initiatief, sinds 2012 ondersteund door Euopese Unie. Interactieve kaart, projecten in Vlaanderen en Europa

Heb je zelf een geothermische installatie? Klik hier om ze zichtbaar te maken op de kaart en inspireer zo anderen in jouw regio!

 

 Valid HTML 4.01! Valid CSS!