Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | english Engelse teksten |
 
thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info

   
  Grondwaterloketten met grondwatermeetnetten en huidige grondwatervergunningen, grondwaterwingebieden en beschermingszones, Vlarem rubriek 55.1, Vlarem rubriek 53.8, grondwatersystemen, grondwaterlichamen, voorkomensgrenzen en basissen van de HCOV-lagen, verziltingskaart, voorkomensgrenzen van de heffingsgebieden voor winningen in aquifers en voorkomensgrenzen van de heffingsgebieden voor winningen in afgesloten delen en aquitards in Vlaanderen  
   

 

Klik op de kaartafbeeldingen hieronder om rechtstreeks naar de relevante kaartlagen in de verkenner te gaan.

Grondwatermeetnetten en huidige grondwatervergunningen

Grondwatermeetnetten en huidige grondwatervergunningen

 

Grondwaterwingebieden en beschermingszones

Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

VLAREM rubriek 55.1 - Bepalen van de klasse voor een verticale boring

Themaviewer rubriek 55.1

 

VLAREM rubriek 53.8 - Bepalen van de klasse voor een winning van grondwater

Themaviewer rubriek 53.8

 

Grondwatersystemen

Grondwatersystemen

 

Grondwaterlichamen

grondwaterlichamen

 

Voorkomensgrenzen en basissen van de HCOV-lagen

Voorkomensgrenzen en basissen van de HCOV-lagen

 

Verziltingskaart

Verziltingskaart

 

Voorkomensgrenzen van de heffingsgebieden voor winningen in aquifers en winningen in afgesloten delen en aquitards

De winningen in aquifers zijn gelegen in de Sokkel (code 1300), het Krijt aquifersysteem (code 1100), het Paleoceen aquifersysteem (code 1000), de Ieperiaan aquifer (code 0800), het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (code 0600), het Oligoceen aquifersysteem (code 0400), het Kempens aquiferssysteem (code 0200) of het Quartair aquifersysteem (code 0100).

De winningen in afgesloten delen en aquitards zijn gelegen in de Boom aquitard (code 0300), de Bartoon aquitard (code 0500), de Paniseliaan aquitard (code 0700), het Ieperiaan aquitardsysteem (code 0900) of in de afgesloten delen van de Sokkel (code 1300), het Krijt aquifersysteem (code 1100), het Paleoceen aquifersysteem (code 1000), de Ieperiaan aquifer (code 0800), het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem (code 0600) of het Oligoceen aquifersysteem (code 0400).Voorkomensgrenzen van de heffingsgebieden voor winningen in aquifers