Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV

over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | english Engelse teksten |

 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > over DOV

 

 

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samen­werkings­verband tussen:

De partners werken samen in het ondersteunend centrum DOV:

(kortweg OC-DOV)

 

De stuurgroep bepaalt het beleid teneinde de vooropgestelde doelstellingen voor DOV te bereiken.

 

Deze stuurgroep is samengesteld uit de secretarissen-generaal van de departementen Omgeving en MOW en de administrateur-generaal van de VMM, de afdelingshoofden van de betrokken afdelingen, de informaticaverantwoordelijken van de partners en de DOV-coördinator.

 

 

De partners werken samen in het Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen. Op 03/07/2006 werd het samenwerkingsakkoord (pdf 504kB - nieuw venster) ondertekend.

 

De samenwerking beoogt de volgende doelstellingen:

  • Het verder structureren, beheren en vlot ter beschikking stellen via één loket van alle ondergrondgerelateerde gegevens.
  • Het verder uitwerken van een geïntegreerd ICT-project zodanig dat:
    • de huidige DOV-modules evolueren naar een webgerichte en beveiligde architectuur, toegankelijk voor de eigen en (potentiële) externe gebruikers; het project ondersteuning biedt van de taken van de partners en de doelgroepen en rekening houdt met de mogelijkheden en vereisten van de partners op ICT-vlak;elke partner eigendoms- en beheersrecht behoudt over de gegevens die hij ter beschikking stelt; het project een platform vormt dat ondersteuning biedt voor geavanceerde technieken, namelijk het manipuleren, integreren en modelleren van de DOV-data ten behoeve van partners en doelgroepen.
    • Het uitbreiden van de gegevensbasis, mits kwaliteitsborging door de partner voor gegevens behorend tot het deeldomein waarvoor hij inhoudelijk bevoegd is. Het aantrekken en betrekken van externe dataleveranciers conform de modaliteiten die door de stuurgroep in consensus worden bepaald.

Het ondersteunend centrum DOV

Het ondersteunend centrum DOV (OC-DOV) is belast met de voorbereiding en de opvolging van de ICT-projecten die leiden tot de uitbouw van DOV en zorgt ervoor dat de gegevens van partners en externe instanties gestructureerd worden samengebracht voor de verschillende deeldomeinen binnen DOV.

 

 

Ondersteunend Centrum DOV (OC-DOV)

* DOV-coördinator

Coördinatie:

Marleen Van Damme - Afdeling Vlaams Planbureau voor de Omgeving

Coördinatieteam:

Linsey Vanthournout en Veerle Vanwesenbeeck - Afdeling Vlaams Planbureau voor de Omgeving

* OC-DOV experten van de betrokken afdelingen

Geologie:

Katrien De Nil - Afdeling Vlaams Planbureau voor de Omgeving

Geotechniek:

Chandra Algoe - Afdeling Geotechniek

Grondwater:

Tinneke De Rouck – Afdeling Operationeel Waterbeheer

Bodem:

Katrien Oorts - Afdeling Vlaams Planbureau voor de Omgeving

* Ondersteuning

Informatica:

Sophie Borderé - Afdeling Geotechniek

Algemeen:

Afdeling Vlaams Planbureau voor de Omgeving

Volgende deeldomeinen worden onderscheiden: geologie, geotechniek, hydrogeologie, grondwatervergunningen en bodem.