Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info

Toelichting uniform uitwisselingsformaat

Om een vlotte gegevensoverdracht toe te laten, is het noodzakelijk dat de gegevens op een gestructureerde en uniforme manier zijn geordend in het XML-bestand. Deze structuur wordt bepaald in een XML-schema (XSD-bestand). Dit XSD-bestand geeft aan de hand van referentielijsten aan hoe de structuur van tags en elementen in elkaar zit en welke data mogelijk kunnen aangeleverd worden. Bovendien geeft het de mogelijkheid om een XML-bestand te valideren aan de hand van het XML-schema.

 

Met dit uniform uitwisselingsformaat wil DOV, samen met andere Vlaamse instanties:
  • administratieve vereenvoudiging voor al wie ondergrondgegevens aan diverse Vlaamse instanties moet aanleveren. Dankzij het uniform formaat kunnen interne kwaliteitszorg- en rapporteringssystemen worden geoptimaliseerd;
  • maximale uitwisselbaarheid van kaarten van boorlocaties en van de webdiensten voor het oproepen van de boorrapporten;
  • stimuleren om ondergrondgegevens met de grootst mogelijke zorg te verzamelen en beheren.

Praktisch! Hoe gegevens aanleveren en uitwisselen?

XML-bestanden

De aanlevering van ondergrondgegevens gebeurt via XML-bestanden. Dit XML-bestand moet conform het XML-schema (XSD-bestand) van DOV ingevuld worden.

 

Je vindt de verschillende XML-schema's terug op de DOV pagina met betrekking tot XML-validatie

Graag ondersteuning hierbij: contact opnemen via dov@vlaanderen.be.

 

Een XML-bestand valideren aan het XML-schema van DOV kan op verschillende manieren:
  1. Je kan gebruik maken van de online XML-validatietool die DOV aanbiedt. Je selecteert eenvoudigweg het XML- of ZIP-bestand en de validatie start automatisch
  2. Je kunt een XML-validatieprogramma gebruiken zoals bijvoorbeeld OXYGEN (betalend)
  3. De validatie van een XML-bestand is eveneens mogelijk gebruik makend van Notepad++ (gratis te downloaden). In deze handleiding (pdf 1,03 MB, nieuw venster) is beschreven hoe je een XML-bestand kunt valideren gebruik makend van Notepad++. In dit voorbeeld gaat het over aardkundige gegevens, maar dezelfde werkwijze kan gebruikt worden voor andere data.

Op deze manier kan u dan uw XML-bestand aanpassen tot het conform het XML-schema van DOV is opgemaakt en aan de standaard voldoet.

 

Handleiding

De handleiding is zeer toegankelijk opgevat en bevat alle noodzakelijke achtergrondinformatie en vele tips om met XML in het algemeen en voor DOV in het bijzonder om te gaan.

Handleiding bij het XML-schema (2016) (pdf 1,33 MB, nieuw venster)

 

Toepassingen

e-DOV meldpunt boringen

De e-DOV-applicatie meldpunt boringen laat de aanlevering via XML-bestanden toe op basis van het nieuwe uitwisselingsformaat.

 

e-DOV archeologische gegevens

De archeologische gegevens van boringen en referentieprofielen dienen aangeleverd te worden aan DOV in XML-formaat volgens het door DOV bepaalde XSD-schema. De e-DOV applicatie Archeologische referentieprofielen en boringen vormt het uitwisselingsplatform voor deze data.

Conversie oud-nieuw formaat

Naar aanleiding van de vernieuwing van de DOV applicaties is een nieuw uitwisselingsformaat uitgewerkt. Dit nieuwe schema bouwt uiteindelijk nog steeds verder op het oude schema dat reeds sedert 2008 bekend is gemaakt. Om de uitwisselbaarheid van data in XML-formaat tussen oud en nieuw schema mogelijk te maken werden twee XSLT-documenten opgemaakt die toelaten de XML-bestanden die opgebouwd zijn volgens het oude schema om te zetten naar XML-bestanden die het nieuwe schema volgen:

XSLT-document voor conversie van het oude schema naar het nieuwe schema voor intern gebruik XSLT-document voor conversie van het oude schema naar het nieuwe schema in e-DOV-formaat

XSD-bestand - versies

Voor een overzicht van de wijzigingen die het XML-schema van DOV doorheen de tijd heeft ondergaan, verwijzen we naar de pagina met betrekking tot de historiek.