Sla navigatie over
figuur welkom bij DOV
over DOV | contact | aansprakelijkheid | DOV-publicaties | englishEngelse teksten |
 

thema's

data aanleveren

data verkennen
data en metadata

meer info
U bent hier: dov.vlaanderen.be > geologie > G3Dv2 model > 3D Subsurface viewer

 

3D SubsurfaceViewer

Met de 3D SubsurfaceViewer kan je 3D modellen van de ondergrond bekijken en manipuleren in 2D en 3D. Je kan zelf het model doorprikken en verticale en horizontale doorsnedes of profielen maken. Je kan de positie van de verschillende (hydro)geologische eenheden in de ondergrond bekijken. De viewer is gratis te downloaden en eenvoudig te installeren. Om te starten zijn 2 downloads noodzakelijk:

 

Download eenmalig de 3D SubsurfaceViewer. Kies hieronder de juiste versie voor uw computer. Indien er updates zijn, krijgt u hiervan een melding.

 

 

Download een projectbestand. Dit omvat de modeldata om in te laden in het programma. Deze bestanden vragen enige tijd om in te laden in het programma, daarna werkt het programma vlot.

 

1. G3Dv2 – Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, versie 2

 

screenshot van het G3D2vmodelDe 3D SubsurfaceViewer maakt het mogelijk om het G3Dv2, het geologisch lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te bekijken in 2D en 3D.

Om de data van het G3Dv2 in de 3D SubsurfaceViewer ter beschikking te stellen, werden er enkele manipulaties aan de data uitgevoerd, in vergelijking met de originele downloaddata zoals:

 

 • Voor het niet-tabulair Quartair werden de rastercellen met dikte 0 m weggeknipt, zodat daar de dagzomende eenheden zichtbaar worden,
 • Aan de lagen Cambrium-Ordovicium-Siluur, waarvan binnen het G3Dv2 de top gemodelleerd werd, werd een default dikte toegekend, enkel voor visualisatie in de 3D Viewer,
 • Van de breukenlijnenkaarten worden continu 3D breukvlakken berekend bij visualisatie. Deze breukvlakken kunnen in realiteit ook uit bijvoorbeeld vele kleine breuktrajecten bestaan. Enkel de breuken in het Neogeen-Paleogeen van de Roerdalslenk worden bij visualisatie nit voorgesteld.

 

2. H3O – De Roerdalslenk

H30-Roerdalslenk is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal model van de ondergrond van de Roerdalslenk.

 

3. Het Delfstoffenmodel Leem

De projectbestanden zijn opgedeeld in deelgebieden. Ze kunnen gebundeld gedownload worden:

kaart deelgebieden leemmodelering


Het Delfstoffenmodel Leem geeft de Quartaire (niveo)-eolische leemafzettingen weer in Vlaanderen in 3D.

Nieuwe mogelijkheden

Versie 6, gepubliceerd in maart 2016, geeft enkele nieuwe mogelijkheden:

 

 1. De diepte van de boring kan beperkt worden ten opzichte van het maaiveld. Dit doet u in het instellingen-tabblad van het boringenvenster.
 2. Profielen:
  • Eenheden kunnen aan- en afgevinkt worden in de profielweergave, rechtstreeks in het objectenvenster bij de profielen.
  • De einddiepte van het profiel kan begrensd worden in mTAW.
  • Snelle profielen maken: In het 2D-venster duidt u de knikpunten aan, en het profiel wordt getekend. Afsluiten doet u door op het laatste punt te dubbelklikken.
 3. Enkel met het 3D-venster werken kan ook; Klik daarvoor op ‘Venster’ in de menubalk bovenaan en kies voor ‘Enkel 3D voorstelling’.
 4. De legende kan u als figuur opslaan of afdrukken.

Handleiding

Deze snelle-startershandleiding (PDF, 2,9 MB, versie 6.0) geeft u in één oogopslag alle mogelijkheden. In de uitgebreide handleiding (PDF, 2,7 MB, versie 6.0) kunt u uitgebreid lezen hoe u de 3D SubsurfaceViewer, versie 6, kunt installeren en gebruiken. De beschikbare 3D modellen worden ook toegelicht. Een Engelstalige handleiding is beschikbaar bij de installatie van de software.

 

Gebruik

De 3D SubsurfaceViewer is een geregistreerd handelsmerk van INSIGHT GmbH, http://www.subsurfaceviewer.com .


De 3D SubsurfaceViewer maakt een visualisatie van de geologische lagen in de ondergrond. Daarvoor worden de basisdata, zoals beschikbaar op de G3Dv2 datapagina ingelezen. Voor een vlotte visualisatie in het programma worden op de lagen en de breuken berekeningen toegepast. Hierdoor kan het zijn dat de visualisatie soms afwijkt van de authentieke data. Meer uitleg hierover vindt u in de handleiding. Het modelbestand vraagt enkele minuten, afhankelijk van uw computer, om in te laden. Het bestand met breuken heeft meer laadtijd nodig dan het bestand zonder breuken. De breuken worden namelijk berekend voor de visualisatie. Afhankelijk van de door u gekozen resolutie, worden ook volumes en vlakken berekend. Eens het bestand geladen is, werkt het programma vlot.