Terugblik 3 jaar eDOV en VLAREL-erkenning boorbedrijven

Op 24 september 2020 vond een online evenement plaats "3 jaar eDOV voor erkende boorbedrijven, terug-en vooruitblik".

Hierin werd een globaal overzicht gegeven van de bevindingen per erkenningsdiscipline, van de nieuwe functionaliteiten en van de plannen die er vanuit DOV zijn voor de toekomst. Daarnaast was er ook ruimte voor de persoonlijke inbreng vanuit de boorbedrijven. 

De linken hieronder verschaffen je enerzijds de presentatie die werd gegeven tijdens het evenement en anderzijds de opname van het evenement zelf. Deze werd opgedeeld in 2 stukken: resp. het gedeelte voor en het gedeelte na de pauze.