Wijzigingen URL DOV-services

Hieronder staan alle lagen opgelijst waarvan de URL's van de netwerkdiensten gewijzigd werden.

 

Er wordt een overgangsperiode voorzien van 2 maanden waarbinnen de oude en de nieuwe versie tegelijk worden ontsloten. De datum waarop de oude versie van de laag uit de DOV-service zal verdwijnen wordt aangegeven. Voor elke laag wordt telkens de oude en de nieuwe basis-URL vermeld. In de praktijk worden steeds de service endpoints gebruikt (URL aangevuld met bijvoorbeeld WMS, WFS, ... parameters). Om de gebruikers duidelijk te maken dat men nog met een oude versie werkt is ervoor gezorgd dat de titel van die laag steeds begint met "! URL gewijzigd."

Tertiair

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/Tertiair

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/neo_paleo/tertiair_50k

Vervaldatum oude URL

12/09/2017

Grondwaterlichamen (horizonten)

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/grondwaterlichamen

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/gwlichamen_horiz

Vervaldatum oude URL

21/09/2017

Kaart van het afgesloten Oligoceen Aquifersysteem (code 0400)

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/hgb_0400_afg

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/afg_0400

Vervaldatum oude URL

19/10/2017

Kaart van het afgesloten Ledo-Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (code 0600)

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/hgb_0600_afg

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/afg_0600

Vervaldatum oude URL

19/10/2017

Kaart van het afgesloten Ieperiaan Aquifersysteem (code 0800)

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/hgb_0800_afg

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/afg_0800

Vervaldatum oude URL

19/10/2017

Kaart van het afgesloten Paleoceen, Krijt en Sokkel Aquifersysteem (code 1000, 1100 en 1300)

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/hgb_1000_1100_1300_afg

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_beleid/afg_1000_1100_1300

Vervaldatum oude URL

19/10/2017

Voorkomensgebieden van de HCOV-hoofdeenheden

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV-index_hoofdeenheden_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_index_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0100, Voorkomensgebied van de Quartaire Aquifersystemen

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0100_QuartaireAquifersystemen_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0100_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0200, Voorkomensgebied van het Kempens Aquifersysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0200_KempensAquifersysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0200_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0300, Voorkomensgebied van de Boom Aquitard

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0300_BoomAquitard_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0300_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0400, Voorkomensgebied van het Oligoceen Aquifersysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0400_OligoceenAquifersysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0400_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0500, Voorkomensgebied van het Bartoon Aquitardsysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0500_BartoonAquitardsysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0500_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0600, Voorkomensgebied van het Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan Aquifersysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0600_LedoPaniseliaanBrusseliaanAquifersysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0600_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0700, Voorkomensgebied van de Paniseliaan Aquitard

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0700_PaniseliaanAquitard_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0700_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0800, Voorkomensgebied van de Ieperiaan Aquifer

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0800_IeperiaanAquifer_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0800_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0900, Voorkomensgebied van het Ieperiaan Aquitardsysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_0900_IeperiaanAquitardsysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0900_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1000, Voorkomensgebied van het Paleoceen Aquifersysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_1000_PaleoceenAquifersysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1000_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1100, Voorkomensgebied van het Krijt Aquifersysteem

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_1100_KrijtAquifersysteem_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1100_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1300, Voorkomensgebied van de Sokkel

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/dov-pub/HCOV_1300_Sokkel_VK_20050101

Nieuwe URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1300_vk

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

 

Let op: de vroegere hoogte- en diktekaarten van de HCOV-kartering zijn vervangen door telkens een afzonderlijke diktekaart en basiskaart voor elk HCOV-systeem (met uitzondering van HCOV_1300_Sokkel, waarvoor enkel een laag voor de top beschikbaar is).

HCOV_0100_QuartaireAquifersystemen: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0100/wms

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0100_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0100_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0200_KempensAquifersysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0200/

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0200_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0200_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0300_BoomAquitard: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0300

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0300_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0300_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0400_OligoceenAquifersysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0400

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0400_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0400_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0500_BartoonAquitardsysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0500

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0500_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0500_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0600_LedoPaniseliaanBrusseliaanAquifersysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0600

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0600_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0600_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0700_PaniseliaanAquitard: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0700

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0700_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0700_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0800_IeperiaanAquifer: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0800

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0800_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0800_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_0900_IeperiaanAquitardsysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_0900

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0900_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_0900_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1000_PaleoceenAquifersysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_1000

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1000_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1000_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1100_KrijtAquifersysteem: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_1100

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1100_dikte

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1100_basis

Vervaldatum oude URL

28/02/2018

HCOV_1300_Sokkel: Hoogte- en diktekaart

Oude URL

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/HCOV/HCOV_1300

Nieuwe URL’s

https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/hcov/hcov_1300_top

Vervaldatum oude URL

28/02/2018