Grondwaterstandindicator 08-09-2019

Info

datum rapport: 10-09-2019
referentiedatum: 08-09-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

 De grondwaterstanden zijn sinds begin september op ca. 65 % van de locaties zeer laag en op 25 % laag voor voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2018-08-08 tot 2019-09-08_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-08-08 tot 2019-09-08): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds juni is het aantal locaties met historisch lage en zeer lage grondwaterstanden vooral toegenomen. Eind juli - begin augustus was er een korte periode met een vermindering van het aantal zeer lage grondwaterstanden, sindsdien is het aantal opnieuw toegenomen. Op 8 september zijn de grondwaterstanden op 90 % van de locaties historisch zeer laag en op 8 % van de locaties lager dan normaal.

samenvatting_filters_2018-08-08 tot 2019-09-08_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-08-08 tot 2019-09-08): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 58 % van de locaties gedaald op 27 % gelijk gebleven en op 15 % gestegen. De meeste plaatsen met stijgende grondwaterstanden bevinden zich in de provincie Antwerpen, in West-Vlaanderen zijn de grondwaterstanden dalend of stabiel. Lage en zeer lage grondwaterstanden komen verspreid in Vlaanderen voor.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-09-08) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 80% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden, bij normaal weer nog op 50 % van de locaties en bij nat weer op 24 % van de locaties. De grondwaterstanden zullen in Vlaams-Brabant en Limburg volgende maand zeer laag blijven.

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-10-09) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen in Vlaanderen laag of zeer laag voor de tijd van het jaar, en zijn bijna overal historisch zeer laag. 

Volgende maand verwachten we, bij normaal weer, op de helft van de locaties in Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden.