Over DOV

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samenwerkingsverband.

 

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen:

  • Departement Omgeving - afdeling bevoegd voor data en onderzoek over bodem en geologie 
  • Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling bevoegd voor grondwaterdata
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken - afdeling bevoegd voor geotechnische proeven en expertise 
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) - afdeling bevoegd voor de data over bodemverontreiniging en grondverzet (OVAM)

De partners werken samen in het ondersteunend centrum DOV (OC-DOV).

De stuurgroep is samengesteld uit de secretarissen-generaal van de departementen Omgeving en MOW en de administrateurs-generaal van de VMM en de OVAM, de afdelingshoofden van de betrokken afdelingen, de informaticaverantwoordelijken van de partners en de DOV-coördinator. De stuurgroep bepaalt het beleid teneinde de vooropgestelde doelstellingen voor DOV te bereiken.