Disclaimer

Aansprakelijkheid

De gegevens worden enkel medegedeeld ter informatie.

De in de databank aanwezige gegevens zijn een verzameling van door de overheid en door diverse instellingen en firma's beschikbaar gestelde gegevens over de Vlaamse Ondergrond. In een verzameling van gegevens waarvan de oudste dateren van in de 19e eeuw en welke door de meest uiteenlopende auteurs, diensten, instellingen en firma's werden genoteerd, uitgevoerd, ge├»nterpreteerd en verwerkt is een onvolledigheid of fout of tegenspraak steeds mogelijk. Aan de verstrekte gegevens mag evenmin een absolute nauwkeurigheid worden toegekend omwille van interpolaties en extrapolaties welke bij het interpreteren en opstellen ervan werden gemaakt. Ook was het niet mogelijk voor de minder recente gegevens de co├Ârdinaten en hoogtepeilen nauwkeurig te bepalen.

De medegedeelde gegevens moeten steeds worden bevestigd door verder onderzoek. De gebruiker dient in te staan voor dit verder onderzoek waarbij hij rekening moet houden met het specifieke aspect van zijn project, studie of interesse. Dit verder onderzoek kan bestaan uit het uitvoeren van bijkomende proeven en metingen, eigen waarnemingen, verder opzoekingswerk, raadplegen van historische gegevens, raadplegen van experten, e.a.

De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook van deze gegevens.

Specifieke gebruiksvoorwaarden DOV

De DOV datasets zijn via de beschikbare toepassingen kosteloos en zonder formaliteiten te (her)gebruiken. Er is dus geen aanvraagprocedure te volgen, tenzij voor een beperkt aantal datasets waarvoor we extra duiding willen voorzien. Deze datasets kunnen worden opgevraagd via eenvoudige e-mail aan dov@vlaanderen.be. Wat van toepassing is, wordt duidelijk gemaakt in de metadata van elke dataset en in het gebruiksvriendelijke overzicht van data en diensten van DOV dat via deze website wordt aangeboden.

Samengevat gelden volgende gebruiksvoorwaarden bij gebruik/hergebruik:

1. bronvermelding:

  • bij visualiseren van DOV-data: GDI-Vlaanderen
  • bij verwerken van DOV-data (bv rapportage, ...): Databank Ondergrond Vlaanderen (vermelding van de specifieke gegevens bv. Grondwatermeettnetten) geraadpleegd op dd/mm/jj, op https://www.dov.vlaanderen.be
  • bij gebruik van achtergrondinformatie op de webpaginas (bv. erosie): Databank Ondergrond Vlaanderen https://www.dov.vlaanderen.be/...
  • eventuele aanvullende bronvermeldingen die per dataset kunnen verschillen, hiervoor wordt naar de metadata van de individuele datasets verwezen.

2. aansprakelijkheidsregels: er zijn ook de specifieke aansprakelijkheidsregels voor DOV

3. legende : de gegevens over gevoeligheid voor grondverschuivingen moeten steeds met de bijbehorende legende worden afgebeeld

Engagement DOV

DOV kan, zonder enige vorm van schadevergoeding, de wijze van toegang tot de gegevensbron (gegevens en diensten) op elk moment wijzigen, maar streeft hierbij een zo hoog mogelijke comptabiliteit met vorige versies na waarop de gegevensbronnen (gegevens en diensten) ter beschikking worden gesteld.

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden vragen wij aan de gebruikers van de netwerkdiensten om zich kenbaar te maken bij DOV zodat communicatie mogelijk is in geval van geplande werkzaamheden of onvoorziene omstandigheden. Contact: dov@vlaanderen.be

Opmerkingen op en/of eventueel vastgestelde fouten in de datasets of de netwerkdiensten kunnen worden gemeld aan meldpunt@vlaanderen.be. DOV engageert zich zo snel mogelijk eventueel passende aanpassingen door te voeren.