Bestek "Vertalen van bodeminformatie (kaarten, data) naar de noden en op maat van (potentiële) gebruikers" gepubliceerd

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) heeft op 24 oktober 2022 het bestek “Vertalen van bodeminformatie (kaarten, data) naar de noden en op maat van (potentiële) gebruikers” (OMG_VPO_2022_012) gepubliceerd. De deadline voor ontvangst van de offertes is 23 november 2022 om 9uU vindt alle info en documenten via de e-notification website.

Context
Via de DOV-verkenner worden kaarten en data rond bodem ter beschikking gesteld, maar gebruikers zijn nog te weinig bekend met de aangeboden bodeminformatie, missen vaak de nodige expertise om deze bodeminformatie concreet te gebruiken in praktijksituaties en/of kennen de meerwaarde niet. Hoewel er veel bodeminformatie beschikbaar is, is deze voor niet-experten onvoldoende toegankelijk en direct inzetbaar. Nochtans is deze kennis zeer belangrijk om goede bodemzorg in de praktijk te brengen en bij keuzes van landinrichting, landgebruik en/of landbeheer rekening te houden met de bodemkenmerken. Ook is het belangrijk om de impact van deze keuzes op de bodem- en omgevingskwaliteit in te schatten.
 
Doel
Het doel van deze opdracht is om het gebruik van kaarten en data rond bodem en bodembedreigingen meer en beter ingang te doen vinden in de praktijk. Zo wordt goede bodemzorg door diverse landgebruikers gefaciliteerd en worden bodembewuste keuzes rond landgebruik, -beheer en landschapsinrichting ondersteund. Er wordt gestreefd naar het aanbieden van bestaande en afgeleide bodeminformatie volgens de noden van en op maat van (potentiële) gebruikers, die niet beschikken over de nodige bodemkundige basiskennis. Via concrete cases wordt voor diverse doelgroepen die (potentieel) gebruiker zijn van bodemdata, uitgewerkt hoe bodeminformatie in hun toepassingsgebied ingezet kan worden. Deze cases moeten andere gebruikers inspireren om ook gebruik te maken van bodeminformatie. Het is hierin belangrijk om bodeminformatie te gebruiken in combinatie met andere informatie over de fysieke leefomgeving.

© Grond+Zaken