DOV op internationale conferentie over geo-archeologie

Hoe bodem en archeologie bijdragen tot meer kennis over het landschap

Op 6 en 7 november vond in Brugge een internationale conferentie plaats met als thema geo-archeologie. Deze bijeenkomst was een organisatie van Raakvlak, de Vlaamse Landmaatschappij en het “Office du patrimoine et de l’archéologie” van Neuchâtel (Suisse).

Op dit internationale congres waren 95 wetenschappers uit verschillende bodemgerelateerde disciplines aanwezig. Besproken thema’s waren onder meer bodemontwikkelingen, het gebruik van bodemkunde als hulpwetenschap voor archeologie, het verzamelen en gebruiken van (recente en oudere) bodemdata, toekomstige uitdagingen,… Ook vanuit Databank Ondergrond Vlaanderen werd een presentatie gegeven over de nieuwigheden binnen het thema bodem.

Bodemprofiel 383-Zcgb_K_profiel_Schilde