DOV-project "Virtuele boring" wint publieksprijs Geospatial Awards 2018

Tijdens het BEGEO-congres op 24 april 2018 werden de Geospatial Awards 2018 uitgereikt. DOV won de publieksprijs voor de ontwikkeling van de Virtuele Boring.

De Virtuele Boring geeft met één muisklik de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot 5km diep. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud! Je krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten. Nuttige toepassingen zijn onderzoek naar delfstoffen, gebruik van ondergrondse ruimte, stabiliteitsonderzoek, diepe of minder diepe geothermie of aardwarmte, drinkwaterwinning… en verkennend onderzoek voor innovatieve toepassingen in het algemeen. Allemaal toepassingen waarvoor er geboord wordt in onze Vlaamse ondergrond. De Virtuele Boring is een nuttige tool alvorens op het terrein te gaan.

Als thematisch expert Geologie binnen DOV nam Katrien De Nil de voorstelling van de tool voor haar rekening. De Virtuele Boring is evenwel het resultaat van teamwerk: de DOV-collega’s en partners (Dep. Omgeving, Dep. MOW en de VMM), de DOV IT-ploeg, en de experten die de 3D modellen van Vlaanderen maken. Het Geologisch 3D model werd opgemaakt door VITO in het kader van de referentietaak met het Departement Omgeving. Het hydrogeologisch model is het resultaat van een expertensamenwerking in opdracht van de VMM. Voor de Virtuele Boring wordt ook gesteund op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen van Agentschap Informatie Vlaanderen.

De Virtuele Boring kan nooit een echte boring op het terrein vervangen, ze is wel een praktische aanvulling bij het vooronderzoek. Onze variabele ondergrond dwingt immers perceelsgebonden onderzoek af. Boorfirma’s leveren terreininfo aan aan DOV. Op die manier kunnen we op termijn betere 3D-modellen maken, hetgeen ten goede komt van de Virtuele Boring. Toepassingen in onze ondergrond verruimen onze kennis en inzicht, hetgeen op zijn beurt (innovatieve) toepassingen zal stimuleren.

Oproep!
Heeft u archiefgegevens die nog niet beschikbaar zijn in DOV, meldt het ons, en we bekijken samen hoe ze kunnen verwerkt worden. Zo kunnen ook deze gegevens op termijn bijdragen in de cyclus om systematisch de modellen te verfijnen en kennis en inzicht te vergroten.

 

Prijsuitreiking Geospatial Awards 2018