een job in de ondergrond?

Wil jij een job als Specialist Grondwaterbeheer of wil je meewerken als projectmedewerker datastromen en de handhaving van de boorsector? 

Kijk dan zeker eens naar deze vacatures: 

 • Specialist Grondwaterbeheer - VMM
  De functie focust zich op de inzameling en verwerking van grondwaterdata en het opstellen en/of begeleiden van onderzoeksopdrachten waaronder modellering van grondwater. De ingezamelde informatie wordt vertaald in wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorstellen en concrete beheervoorstellen voor de bescherming van de grondwatersystemen.
  meer info
   
 • Projectmedewerker datastromen en handhaving boorsector – Departement Omgeving
  De functie kadert in de Blue Deal actie rond monitoring en slimme datasystemen waarbij Databank Ondergrond Vlaanderen verder wordt uitgebouwd. Als projectmedewerker datastromen en handhaving boorsector zet je je expertise in om alle bemalingen in beeld te krijgen en verder aan de slag te gaan met de boorsector om alle relevante datastromen m.b.t. bemalingen verder te stroomlijnen en te ondersteunen.
  meer info

vacatures