Grondwaterstanden eind juli hoog tot zeer hoog (rapport augustus 2021)

Meer neerslag en minder verdamping zorgden ervoor dat de grondwaterstanden niet daalden (zoals normaal te verwachten is in het zomerseizoen). De freatische grondwaterstanden zijn op ongeveer 7 van de 10 meetplaatsen hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar (hoog: 25%, zeer hoog: 47%).

Op ongeveer 7% van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag (3%) tot zeer laag (4%) voor de tijd van het jaar. Deze meetplaatsen liggen op locaties waar de grondwatertafel trager reageert op weersomstandigheden. Deze meetplaatsen worden gekenmerkt door een van nature diepere grondwaterstand waardoor de neerslagoverschotten met een grote vertraging het grondwater bereiken en hierdoor niet snel reageren op wijzigende weersomstandigheden.

peilput