Nieuwe kaartlagen heffingsgebieden (heffingsjaar 2018-2023)

De Vlaamse Regering keurde onlangs de kaarten goed met de aanduiding van de heffingsgebieden waar specifieke gebiedsfactoren gelden (BS 19/12/2017). Deze nieuwe kaartlagen met de heffingsgebieden zijn sinds kort in de DOV-verkenner te consulteren.

Het heffingenbeleid ondersteunt het grondwaterbeleid- en beheer. Het beleid is ook gedifferentieerd en gebiedspecifiek en is gericht op duurzaam grondwatergebruik. Voor grote freatische winningen (groter dan 30.000m³ per jaar) en voor grondwaterwinningen uit gespannen delen van de watervoerende lagen, is de heffing gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor, ingebouwd in de heffingsformule.

De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Deze staat momenteel voor elke HCOV-laag op 1.

Met de gebiedsfactor kan lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden, naargelang de gebiedspecifieke grondwaterproblematiek, bv. voor de vastgestelde actiegebieden voor grondwater.

De gebiedsfactoren gelden voor de heffingsjaren 2018 t.e.m. 2023.
Voor meer info verwijzen we naar de webpagina met betrekking tot de heffingen op grondwaterwinningen van de VMM.

 

Heffingsgebieden in DOV-verkenner