Nieuwe PFAS-verkenner als platform voor de ontsluiting van PFAS-data

In het kader van de PFAS-problematiek is DOV aangeduid als platform waarrond in Vlaanderen de data tussen de betrokken (overheids)instanties gedeeld wordt en geïntegreerd ontsloten voor het grote publiek. 

Op 15/11/2021 werd een eerste publieke versie van de PFAS-verkenner gelanceerd. De eerste resultaten van PFAS-metingen in het grondwatermeetnet van VMM werden toen samen met PFAS-data voor waterbodem, oppervlaktewater, biota en in lozingen ter beschikking gesteld van het grote publiek.

Recent werden hier de volgende zaken aan toegevoegd:

  • De kaart met de "actuele no regret zones". Deze kaart wordt dagelijks bijgewerkt
  • De inventaris van brandweer(oefen)terreinen en incidenten, de locaties van bemonsterde profielen en de analyseresultaten van de reeds afgeronde verkennende bodemonderzoeken. Deze data worden maandelijks bijgewerkt

Raadpleeg deze gegevens in de PFAS-verkenner.

PFAS-verkenner in DOV