Oproep tijdelijke ontsluitingen

In het kader van de raamovereenkomst VLA17-4.1 besteedt het Vlaams Planbureau voor Omgeving opdrachten uit voor het beschrijven en documenteren van tijdelijke ontsluitingen van geologische waarde (https://dov.vlaanderen.be/page/tijdelijke-ontsluitingen). Dit kunnen werven zijn ten gevolge van infrastructuurwerken maar ook actieve of verlaten groeves. Momenteel werden reeds vijf ontsluitingen gedocumenteerd in het kader van deze overeenkomst en een zesde (Langenberg Diest) wordt momenteel verwerkt. De resultaten hiervan kunnen teruggevonden worden in de DOV-verkenner in de laag boringen en opdrachten door te zoeken in deze lagen op code ‘VLA17’ (rapporten zijn gekoppeld aan de opdracht). Er kan algemeen gezocht worden naar ontsluitingen op DOV door in de laag boringen de zoekterm ‘ontsluiting’ in te geven. Stalen die verzameld worden in het kader van deze opdracht worden bewaard in de Vlaamse Geotheek (https://omgeving.vlaanderen.be/ondergrond-en-geologie).

Raamovereenkomst VLA17-4.1 loopt eind juni 2020 af en er is nog budget beschikbaar om enkele ontsluitingen te documenten. Gezien de grote meerwaarde van het goed documenteren van zulke tijdelijke ontsluitingen voor onze kennis van de Vlaamse ondergrond zouden wij hierbij graag een oproep willen doen om interessante huidige of toekomstige ontsluitingen waar jullie van op de hoogte zijn of actieve/verlaten groeves die waardevolle geologie bevatten en volgens jullie een rapportage verdienen (voorlopig werd enkel groeve Roelants te Lubbeek beschreven) aan ons mee te delen.

Foto tijdelijke ontsluiting