Publicatie bestek: “Gevarenkaart m.b.t. gevoeligheid van zwel- en krimpgedrag van de bodem en ondergrond in Vlaanderen bij veranderend vochtgehalte”

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) heeft op 7 spetember 2021 het bestek “Gevarenkaart m.b.t. gevoeligheid van zwel- en krimpgedrag van de bodem en ondergrond in Vlaanderen bij veranderend vochtgehalte”” (OMG_VPO_2021_002) gepubliceerd. De deadline voor ontvangst van de offertes is 6 oktober om 9h ‘s ochtends. U vindt alle info en documenten via de e-Notification website.

 

Context

Vlaanderen kent vanaf 2017 enkele extreem droge zomers, met zeer weinig neerslag of oppervlaktewater die de bodem infiltreren, een extreem lage grondwaterstand en veel verdamping. Wanneer het vochtgehalte in de bodem en de ondiepe ondergrond daalt, kunnen de bodem en de ondiepe ondergrond lokaal uitdrogen. Venen, kleien, lemen en soms ook glauconiethoudende zanden zijn compactiegevoelig. In de zomer van 2020 werd bij Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) een themaloket ‘Plastische Gronden’ opgezet, met kaarten over het potentieel voorkomen van plastische gronden in Vlaanderen tot 5m diepte. Dit is een rechtstreeks resultaat van zowel een digitale Bodemkaart als een gebiedsdekkend Geologisch 3D Model van de Vlaamse ondergrond (G3D) die het Departement Omgeving beheert en publiceert op de DOV. Maar niet overal waar kleiige gronden voorkomen hoeft het probleem van zettingen en bijgevolg schade aan woningen zich op dezelfde manier te manifesteren.

 

Doel

Deze opdracht heeft als finaliteit de opmaak van een gevarenkaart m.b.t het zwel- en krimpgedrag van de ondergrond bij veranderend vochtgehalte voor Vlaanderen met de locatie, ligging en eigenschappen van de meest zwel- en krimpgevoelige gronden. Het seizoenaal oppervlakkig uitdrogen en herbevochtigen wordt meestal vastgesteld in de bovenste 1,5m à 2m. In dit onderzoek leggen we echter de focus op de bovenste 5m van de ondergrond, aangezien dit de zone is tot waar diepe vochtonttrekking door het wortelstelsel van bomen kan reiken, of waar bv. een geventileerde kruipkelder ook kan zorgen voor uitdroging. De verwachting is ook dat verschillende jaren na elkaar met neerslagtekorten tot diepere uitdroging zal leiden.

Loket plastische gronden