Registreer hier droogteschade aan de woning

Wie een woning heeft met scheuren, barsten of scheefstelling veroorzaakt door droogte, kan dit melden in een nieuw registratiepunt. Met die informatie willen we de relatie tussen de schadegevallen, de vochthuishouding en de samenstelling van de bodem en ondergrond beter in beeld krijgen.

Aan de registratie wordt geen advies, noch expertise gekoppeld voor een specifiek schadegeval. De meldingen dragen wél bij tot de inventarisatie van de aard, de oorzaken, de spreiding en het aantal schadegevallen van scheuren en barsten aan woningen in Vlaanderen, doorheen de tijd. Bedoeling is om op termijn ervoor te zorgen dat woningen en funderingen voldoende afgestemd zijn op de ondergrond.

Registreer hier droogteschade aan de woning