Samenwerkingsverband DOV uitgebreid met OVAM

Op 10 januari 2023 ondertekenden 4 partners het nieuwe samenwerkingsprotocol van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Het Departement MOW, Departement Omgeving, de VMM en de OVAM werken vanaf nu samen om ondergronddata te beheren en te publiceren.   

Deze ondertekening markeert niet enkel een historische mijlpaal voor DOV, maar impliceert ook het engagement van alle partners op het vlak van financiering, organisatie en verder uitbouw van de databank, dienstverlening en communicatie naar de DOV-gebruikers toe.  

Ondertekening samenwerkingsprotocol DOV

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving: “Met deze overeenkomst is de kiem gelegd voor een verregaande samenwerking. De verkennende overlegmomenten hebben uitgewezen dat de interesse hiervoor groot is en dat zowel DOV als de OVAM deze samenwerking als een win-win situatie zien. De samenwerking zal ongetwijfeld inspirerend werken voor alle betrokken partijen.”
Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Ik ben verheugd dat nu ook de OVAM mee instapt in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Data rond bodemverontreiniging en grondverzet kunnen heel waardevol zijn bij het realiseren van infrastructuurprojecten. Met deze versterkte samenwerking zijn we extra gewapend om onze projecten vlot en zonder verrassingen te laten verlopen.”

Het spreekt voor zich dat bij de uitbreiding van DOV met de OVAM-data niet over één nacht ijs kan gegaan worden. Het toevoegen van grote hoeveelheden nieuwe data en informatie over bodemverontreiniging en grondverzet maakt belangrijke uitbreidingen en aanpassingen van de Databank Ondergrond Vlaanderen noodzakelijk.  Ook daarover is in de loop van 2022 uitgebreid gebrainstormd.  

De PFAS-problematiek is een hot topic in Vlaanderen, en DOV is op de voorgrond gekomen als een platform voor het ontsluiten van informatie rond PFAS. Op 15/11/2021 lanceerde DOV de PFAS-verkenner. DOV biedt immers een waaier aan mogelijkheden, zowel voor publieke als voor ingelogde gebruikers. Daarnaast is er de mogelijkheid om op een gestructureerde manier datastromen op te zetten voor de verschillende datasets. Binnen de inhoudelijke expertenwerkgroep heeft de DOV-coördinator Marleen Van Damme op 1/7/2021 de rol van voorzitter van de Werkgroep Data Handling op zich genomen. Op die manier wordt de grote hoeveelheid data die beheerd wordt door OVAM efficiënt gecapteerd. Daarmee is de kiem gelegd voor iets groters, een verregaande samenwerking tussen OVAM en DOV. De verkennende overlegmomenten hebben uitgewezen dat de interesse hiervoor groot is en dat zowel DOV als OVAM deze samenwerking als een win-win situatie zien.

DOV is al in 1996 opgericht door 3 partners: deze zijn nu het Departement Omgeving (afdeling VPO), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (afdeling Geotechniek) en de Vlaamse Milieumaatschappij (Team Beheer en Ontsluiten Grondwaterdata).

De ambitie was van meet af aan: zoveel mogelijk ondergrondgegevens in Vlaanderen samenbrengen in één databank en ze vervolgens beschikbaar maken voor een zo breed mogelijk publiek. In 2002 kwam de eerste DOV-viewer online. Data en informatie van de thema’s geologie, geotechniek en grondwater werden beschikbaar via het internet. Sindsdien evolueerde DOV verder en volgden de uitbreidingen en vernieuwingen elkaar op. Zo kwam het  thema Bodem erbij, wat het toevoegen van grotere datalagen betekende, waardoor de DOV-viewer niet meer voldeed en werd vervangen door de nieuwe DOV-verkenner. In de jaren erna kwamen er nog een aantal thema’s bij, zoals delfstoffen en geothermie. Naast de hoeveelheid data, die stelselmatig groeide, kwamen er ook nieuwe tools en toepassingsmogelijkheden bij. Bovendien werden invoermodules tot stand gebracht zodat ook externe data, onder meer van de erkende boorbedrijven, kon toegevoegd worden. Steeds werd getracht om de toepassing zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden. 

Samenwerking met 4 partners