Start publieke review gegevensbronnen ontsloten via DOV

Van 25 november 2019 tot en met 10 januari 2020 loopt de publieke review van de gegevensbronnen die via DOV ter beschikking gesteld worden. Het gaat over de volgende gegevensbronnen:

  • Grondwaterwingebieden en beschermingszone 
  • Actie- en waakgebieden 
  • Grondwaterlichamen 
  • Grondwaterlichamen (horizonten) 
  • Afgesloten watervoerende lagen 
  • Heffingsgebieden (heffingsjaar 2018-2023) 
  • Dieptecriteria Vlaremtrein 2013 
  • Verziltingskaarten 2014/2017 
  • Hydrogeologisch Homogene Zones 
  • Grondwaterstandindicator 

Vlaamse Authentieke Gegevensbronnen

Een authentieke gegevensbron is de meest volledige en kwaliteitsvolle verzameling van gegevens die op elektronische wijze worden bijgehouden. Authentieke gegevensbronnen zijn nuttig of noodzakelijk bij de uitvoering van taken van algemeen belang. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om erkend te worden als Vlaamse Authentieke Gegevensbron. De Vlaamse Regering wijst ook kandidaat authentieke gegevensbronnen aan op voorstel van het stuurorgaan. Procedure

Procedure

Vóór een gegevensbron wordt erkend tot Vlaamse Authentieke Gegevensbron, organiseert Informatie Vlaanderen een publieke review. Tijdens de publieke review mag iedereen vragen stellen en opmerkingen gegeven over de erkenning. Wil je ook opmerkingen geven of vragen stellen over de erkenning? Lees dan de handleiding, maak een GitHub-profiel aan, bekijk dan de bijgevoegde documentatie en geef jouw vragen en opmerkingen door. 

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid ontwikkelde de erkenningsprocedure voor Vlaamse Authentieke Gegevensbronnen. De publieke review is een onderdeel van de erkenningsprocedure voor authentieke bronnen. Tijdens de publieke review bekijken (potentiële) afnemers en andere belanghebbenden de gegevensbron en bijhorende documentatie en geven ze feedback. 

Na de publieke review zal de werkgroep authentieke gegevensbronnen van het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid de vragen en opmerkingen bespreken. 

publieke review