Toelichtingenboekjes geologische karteringen 1/50.000 in de DOV-Verkenner

DOV ontsluit de projectgegevens van de Quartairgeologische profieltypekartering en van de Tertiair geologische kartering (1/50.000) als 2 kaartlagen in de DOV-Verkenner. Klik op de kaart op je interessegebied, en bekijk de publicaties die erbij horen vanuit de informatie aan de kaart. De toelichtingenboekjes zijn nog steeds een veel geraadpleegde informatiebron, en ze zijn nu samen met de andere kaartlagen makkelijk beschikbaar.

Open de Verkenner met deze 2 nieuwe kaartlagen aan.

DOV-verkenner met kaartlagen toelichtingsboekjes Tertiair en Quartair