Toestand 29 juli 2018 - Grondwaterstand op meeste plaatsen zeer laag

Actuele grondwaterstandindicator (29-07-2018)

De toestand van de droogtetoestand wordt permanent opgevolgd. Van zodra de situatie wijzigt, wordt dit via de website http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie gecommuniceerd.

Let op! Momenteel gelden er voor verschillende provincies gebruiksbeperkingen naar verschillende types water (leidingwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater,…).  Meer informatie vindt u via de website https://www.vlaanderen.be/nl/nieuwsbericht/maatregelen-door-droogte-en-waterschaarste. Meer over de indicator leidingwater via https://www.vmm.be/water/drinkwater/beschikbaarheid-van-leidingwater.

De grondwaterstand is de voorbije periode gedaald en op de meeste meetplaatsen zeer laag, zowel voor de tijd van het jaar als over de hele meetperiode beschouwd. Bij aanhoudend droog weer verwachten we in heel Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Ook bij nat of normaal weer zal de grondwaterstand op veel plaatsen (vooral in het oosten van Vlaanderen) zeer laag blijven.

Actuele toestand grondwaterstand