Twee nieuwe diktekaarten van het Quartair gepubliceerd

Recent werden twee nieuwe geologische kaartlagen gepubliceerd:

  • De diktekaart van het Quartair – afkomstig van de Quartairkartering 1/50.000
  • De diktekaart van het Quartair – afkomstig van de Tertiairkartering 1/50.000 (die reeds gedeeltelijk in DOV zat)

De publicatie van beide kaarten vervolledigt het archief van projecten en kaarten verder.

 

 

 

Isohypsen van het Quartair