Uitnodiging Businesswerkgroep OSLO Bodem en Ondergrond 9 juli 2020

Op initiatief van Databank Ondergrond Vlaanderen en de OVAM en met ondersteuning van Informatie Vlaanderen is gestart met het traject om een OSLO-standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen van informatie over bodem en ondergrond. De standaardisering gebeurt op vraag van de verschillende belanghebbenden binnen de sector.
We betrekken hier graag iedereen bij die wil meewerken aan een standaard voor het uitwisselen van gegevens over de bodem en ondergrond.
Voor dit traject plannen we een businesswerkgroep op donderdag 9 juli 2020 en nadien vier thematische werkgroepen. Alle werkgroepen gaan virtueel door via Teams. Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op deze pagina.
 
De agenda voor de businesswerkgroep van 9 juli ziet er uit als volgt:

  • 13u00: verwelkoming en overlopen agenda | Informatie Vlaanderen
  • 13u10: aanleiding traject en context | Databank Ondergrond Vlaanderen
  • 13u20: Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO): proces en methode | Informatie Vlaanderen
  • 13u30: Brainstormsessie
  • 15u30: Volgende stappen
Afbeelding van <a href="https://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4249400">Gerd Altmann</a> via <a href="https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4249400">Pixabay</a>