Update van de ontginningenatlas in de DOV-verkenner

Het aanbod aan kaartmateriaal m.b.t. ontginningen is gewijzigd en uitgebreid. Volgende informatie is beschikbaar:

  • Certificaten van Herkomst: het onderzoeksareaal waarvoor een certificaat is toegekend
  • Ontginningstoestand 2013 tot en met Ontginningstoestand 2017: een jaarlijkse stand van zaken op basis van aangeleverde informatie van de ontginners. Welke gebieden moeten nog aangesneden worden? Welke gebieden zijn reeds ontgonnen?
  • Vergunningen: een opsomming van de toegekende milieu- en omgevingsvergunningen, vervangt de eerder ontsloten kaartlagen “vergunningen” en “einddata”

De data wordt op dit moment nog continu bijgewerkt en aangevuld.

Je vindt deze kaartlagen in de DOV-verkenner bij “ontginningen” onder "Administratieve informatie", als je klikt op 'kaartlagen kiezen'.
Achtergrondinformatie wordt geboden onder het thema ‘Delfstoffen'.

 

DOV-verkenner met kaartlagen ontginningen