Verbetering droogtesituatie grondwaterstanden in september (Rapport: toestand 01-10-2022)

De regenachtige maand september met een geringe verdamping in de 2e helft van de maand zorgde voor een wat minder droge situatie van de grondwaterstanden t.o.v. een maand eerder. Op 1/10/2022 vertoonde 54% van de meetplaatsen een lage (34%) tot zeer lage (20%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 34% vertoonde een normale grondwaterstand en 12% vertoont een hoge (7%) tot zeer hoge (5%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Begin oktober 2022 is de situatie droger dan een jaar geleden: 54% lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar t.o.v. 21% begin oktober 2021. Ten opzichte van twee jaar geleden - begin oktober 2020 ca. 78% lage tot zeer lage standen voor de tijd van het jaar - is de huidige situatie dan weer wat minder droog.

 2022-10-05 15_03_50-actuele grondwaterstandindicator _ DOV.png