Vlaamse Milieumaatschappij zoekt een Specialist Grondwaterbeheer

De functie van Specialist Grondwaterbeheer focust zich op de inzameling en verwerking van grondwaterdata en het opstellen en/of begeleiden van onderzoeksopdrachten waaronder modellering van grondwater. De ingezamelde informatie wordt vertaald in wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorstellen en concrete beheervoorstellen voor de bescherming van de grondwatersystemen.

Lees zeker het selectiereglement waarin je meer informatie vindt over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure.

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

De uiterste inschrijvingsdatum is 3 oktober 2021.

Vacature VMM