VLAREM Grondwatertrein goedgekeurd

Op 21 juni 2024 werd de Grondwatertrein definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Dit wijzigingsbesluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. Het is een grondige herziening van de VLAREM-wetgeving i.v.m. grondwaterwinningen, bemalingen, drainages, geothermie, circulair watergebruik, … .

Op 24 september 2024 organiseren het Departement Omgeving en de VMM een digitaal beleidsforum omtrent deze grondwatertrein.
De aanpassingen die in DOV worden doorgevoerd, kan je volgen via de DOV-nieuwsbrief.

Een beknopte toelichting van de voornaamste inhoudelijke wijzigingen, de integrale teksten en meer info over de inwerkingtreding kan je raadplegen op deze webpagina met betrekking tot de Grondwatertrein.

De volledige titel van de Grondwatertrein: het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat de waterregelgeving betreft.

VLAREM Grondwatertrein goedgekeurd