Wij zijn op zoek naar een DOV – Grondwater Python ontwikkelaar.

Heb je interesse?
Stel je dan zeker kandidaat voor 13 december.
De volledige profielomschrijving en hoe je de kandidatuur kan indienen vind je op https://www.public-sourcing.be/nl/pagina/vlaamse-overheid onder het referentienummer “VMM000363 - DOV-grondwater Python ontwikkelaar”.

Omschrijving

Als Python ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van een library waarmee medewerkers van de kern Adviseren afvalwater en grondwater, de kern regisseur van de waterketen en de Kern Planning integraal Waterbeleid van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) efficiënt grondwaterdata uit de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) kunnen extraheren en waarmee ze die data op een betrouwbare manier verder kunnen verwerken, analyseren en visualiseren. Maximale automatisatie van de datastromen moet hier steeds beoogd worden.

Je werkt mee aan het inventariseren van de dataprocessen en behoeften van de dienst. Er is reeds een grondwater library uitgewerkt (in python) voor verschillende delen van de grondwaterdata. Je werkt op deze library verder zodat deze voor de medewerkers vlot bruikbaar is.

De ontwikkeling van de library gebeurt volgens een agile methodologie die ook door het DOV ontwikkelteam wordt toegepast. Je onderhoudt het systeem van versiebeheer voor de library (momenteel via GitHub) en zorgt voor een efficiënte documentatie van de ontwikkelde code.

Enkele voorbeelden van de projecten waar je zal op werken zijn: de verdere automatisatie van de keuringsprocessen van extern aangeleverde grondwateranalyses en automatisering van hun doorstroom naar DOV, optimaliseren en automatiseren van dataexport en datacontroles, uitwerken van generieke rapporteringsmodules (inclusief visualisatie via grafieken en kaartmateriaal), meewerken aan specifieke dataportalen …

Tijdens de ontwikkeling zal je geregeld overleggen met enkele medewerkers bij VMM en het DOV team. De bedoeling is om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de systemen en tools die het DOV ontwikkelteam toepast. Op die manier wordt de kwaliteit van de ontwikkelde code bewaakt en wordt de ontwikkelde library zoveel als mogelijk afgestemd op de verdere ontwikkeling van de DOV webapplicatie.

Uiteraard wordt er ook geregeld teruggekoppeld met de data-experten en -analisten van VMM om na te gaan of de library effectief voldoet aan hun noden op vlak van dataverwerking. Tenslotte ben je ook verantwoordelijk voor het opzetten van een Python omgeving zodat zij eenvoudig aan de slag kunnen met het schrijven van eenvoudige scripts die gebruik maken van de ontwikkelde library. Dit zal in overleg met de IT-dienst van VMM moeten gebeuren.

Je stelt de (op de library gebaseerde) tools voor specifieke datataken ter beschikking aan niet IT-onderlegde medewerkers binnen VMM (bv. via python scripts, jupyter notebooks, standalone executables, …). Hierbij voorzie je in de nodige toelichtingen, handleidingen en kennisoverdracht.

 

Voor meer info kan je terecht bij
Tinneke De Rouck

M 0473 750 143
t.derouck@vmm.be

we zijn op zoek