Aanvraagprocedure erkenning boorbedrijf

Procedure

De procedure verloopt als volgt:

  • Binnen de 30 dagen ontvangt de aanvrager een ontvangstbewijs. Indien het dossier onvolledig is, wordt via dit ontvangstbewijs bijkomende informatie opgevraagd.
  • Het onderzoek van de aanvraag gebeurt bij de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hierbij is er adviesvraag voor de disciplines c), d) en e) aan de afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van het Departement Leefmilieu en Energie.
  • Gedurende dit onderzoek is er mogelijkheid tot horen van de aanvrager.
  • 90 dagen na indiening van het volledige dossier valt de beslissing (met mogelijkheid tot verlenging met 30 dagen)
  • Binnen de 14 dagen na de beslissing zal deze kenbaar gemaakt worden.

Aanvraag indienen

Vul het formulier voor de aanvraag  van de erkenning als boorbedrijf in
(je kan het downloaden op deze pagina)
en bezorg het aan:

Vlaamse Milieumaatschappij, 
Afdeling Operationeel Waterbeheer
Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

T 02 214 21 12 
erkenning.boorbedrijf@vmm.be