Actuele Grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 09-08-2019
referentiedatum: 07-08-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

De grondwaterstanden zijn sinds half juli op ongeveer de helft van de meetlocaties zeer laag voor de tijd van het jaar. De toestand is sinds 25 juli lichtjes aan het verbeteren. Op 7 augustus staat het grondwater op 47 % van de locaties zeer laag, op 31 % laag en op 21 % normaal voor de tijd van het jaar. 

samenvatting_filters_2018-07-07 tot 2019-08-07_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-07-07 tot 2019-08-07): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds juni is het aantal locaties met historisch lage en zeer lage grondwaterstanden vooral toegenomen. Eind juli - begin augustus was er een korte periode met een vermindering van het aantal zeer lage grondwaterstanden, sindsdien is het aantal opnieuw toegenomen. Op 7 augustus zijn de grondwaterstanden op 76 % van de locaties historisch zeer laag en op 20 % van de locaties lager dan normaal.

samenvatting_filters_2018-07-07 tot 2019-08-07_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-07-07 tot 2019-08-07): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand (8 juli) zijn de grondwaterstanden bijna overal gedaald (89 %) en op 78 % van de locaties laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Lage en zeer lage peilen komen verspreid in Vlaanderen voor.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-08-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 60% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Bij nat weer zijn dat nog een derde van de locaties, vooral in het oosten van Vlaanderen.

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-09-08) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn sinds vorige maand zo goed als overal in Vlaanderen gedaald, tussen eind juli en begin augustus was er een tijdelijke stabilisatie. De grondwaterstanden zijn op iets minder dan de helft van de locaties zeer laag voor de tijd van het jaar.

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 60% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Bij nat weer zijn dat nog een derde van de locaties, vooral in het oosten van Vlaanderen.