Archeologie aanlevertool

DOV stelt een accessdatabank ter beschikking om het aanleveren van gegevens in XML-formaat te vereenvoudigen

 

Databank Ondergrond Vlaanderen stelt een invuldatabank ter beschikking waarin alle aan DOV aan te leveren gegevens kunnen ingevuld worden. Met de knop ‘Export XML’ kan vervolgens een zip gegenereerd worden met een geldig XML-bestand en de gekoppelde foto’s. U kan de databank op deze pagina downloaden.

Deze databank kan ook gebruikt worden voor het genereren van een voorbeeld xml-bestand dat vervolgens kan aangepast worden voor andere projecten. Let op: de velden die leeg zijn in de databank worden niet opgenomen in het xml-bestand. Dus bij gebruik van een voorbeeld xml-bestand kan het voorkomen dat bepaalde velden nog toegevoegd moeten worden om alle gegevens voor een ander referentieprofiel of andere boring te kunnen invoeren.