Bodemdata

Klik op de kaartafbeeldingen hieronder om rechtstreeks naar de kaartlagen in de DOV-verkenner te gaan.

Bodemlocaties

Bodemlocaties in de DOV-verkenner

Historische en recente Vlaamse bodemdata zijn opgeslagen in de DOV-bodemdatabank. Deze bodemdatabank bevat gegevens van zowel profielputten als bodemboringen en is opgesteld om zeer diverse bodemdata uit Vlaanderen in één databank te kunnen integreren waarbij het eigenaarschap van de data bij de bron blijft. De DOV-bodemdatabank laat toe om samen in een open, multidisciplinair en sectoroverschrijdend netwerk van interne en externe partners, Vlaamse bodemdata te centraliseren, te valideren, te verwerken en geïntegreerd te ontsluiten op maat van de gebruiker. De data uit de DOV-bodemdatabank zijn ontsloten via de kaartlaag ‘Bodemlocaties’.

De kern van de DOV-bodemdatabank is de bodemlocatie met o.a. XY-coördinaten in Lambert 72, een z-waarde in mTAW, een datum en auteur(s). Er zijn 2 types bodemlocaties: profielputten en bodemboringen. Aan een bodemlocatie kunnen volgende zaken gekoppeld zijn:

 • Classificaties met o.a. de Belgische classificatie die het bodemtype volgens de Belgische bodemclassificatie bevat.
 • Bodemkundige opbouw: verschillende bodemhorizonten inclusief boven- en ondergrenzen.
 • Bodemkundig erfgoed
 • Monsters
  • Monsters horend bij diepte-intervallen (bodemhorizonten)
  • Monsters los van bodemhorizonten (o.a. monsters van staalnamelagen)
 • Observaties (gedefinieerd door parameters)
  • Observatie op bodemlocatie
  • Observatie op diepte-interval (horizont)
  • Observatie op monsters

De volgende types observaties komen voor in de DOV-bodemdatabank: waarneming, meting, gecodeerde observatie, meetreeks en textuurmeting.
 
In de toekomst zal de ontsluiting van de bodemdata uit de DOV-bodemdatabank verder geoptimaliseerd worden met o.a. de mogelijk om de bodemdatabank te bevragen via pydov
.
 
Indien u interesse heeft om data te delen via de DOV-bodemdatabank, aarzel niet om contact op te nemen met
meldpunt@dov.vlaanderen.be.

 

Infiltratiemetingen

infiltratiemetingen in de DOV-verkenner

De kaartlaag 'Infiltratiemetingen' bevat bodemlocaties (profielput of boring) met minstens één meting van Ksat (infiltratiemeting). In het venster ‘Resultaten van de doorprik’ vind je de textuur en de diepte, het gemiddelde, het minimum en het maximum van de uitgevoerde infiltratiemetingen op die bepaalde bodemlocatie. Daarnaast wordt ook het aantal herhalingen en de gebruikte methode(s) weergegeven.

Voor meer informatie kan je op de link naar de ‘Bodemlocatiefiche’ klikken. In de tab ‘Observaties’ van deze ‘Bodemlocatiefiche’ vind je de details van al de individuele metingen.

De tab ‘Bodemkundige Opbouw’ geeft informatie over de lagenopbouw van de bodem en in welke bodemlaag gemeten is.

 

De DOV-bodemdatabank uitgebreid met de data verzameld in het kader van het Belgische bodemkarteringsproject

De Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank werd in oktober 2019 gemigreerd naar de DOV-bodemdatabank. Deze Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank bevat de beschrijvende en analytische gegevens van de Vlaamse bodemprofielen (met horizonten) en oppervlaktemonsters die verzameld werden in het kader van het Belgische bodemkarteringsproject. De bodemprofielen werden gemigreerd naar bodemlocaties met voorvoegsel ‘KART_PROF_’ en de oppervlaktemonsters naar bodemlocaties met voorvoegsel ‘KART_OPP_’ en deze worden allebei dus niet meer als afzonderlijke kaartlagen ontsloten.
 
Tijdens de migratie werden de data van Aardewerk-Vlaanderen-2010 verder geoptimaliseerd.

 • Door de validatieregels van de DOV-bodemdatabank werden fouten opgespoord en verbeterd in de data (voornamelijk textuurfracties) van de profielputten en bodemboringen afkomstig van Aardewerk-Vlaanderen-2010.
 • De naamgeving van de bodemtypes is tijdens de bodemkartering veranderd van oude naamgevingen van bodemtypes naar een nieuwe geharmoniseerde naamgeving. Hierdoor zijn er voor sommige gebieden onterechte verschillen in de naamgeving voor eenzelfde bodemtype tussen de bodemkaart en de data uit de Aardewerk-Vlaanderen-2010 databank. Bij de migratie van Aardewerk-Vlaanderen-2010 naar de DOV-bodemdatabank in 2019 werden de meeste oude bodemtypes omgezet naar de nieuwe naamgeving.
 • Bodemlocaties zonder coördinaten werden niet gemigreerd naar de DOV-bodemdatabank.