Bodemkaarten

Klik op de kaartafbeeldingen hieronder om rechtstreeks naar die kaartlagen in de DOV-verkenner te gaan.

Bodemkaart (1:20.000) van België

DOV-verkenner met bodemkaart van België

Op basis van de resultaten van een intensieve bodemkartering gedurende de jaren '50 tot '70 werd de Belgische bodemkaart opgesteld. Deze Belgische bodemkaart steunt op het Belgische bodemclassificatiesysteem. Het is een nationaal systeem dat uitsluitend voor de Belgische bodems werd opgesteld.
Deze dataset is omwille van de visualisatie onderverdeeld in 5 kaartlagen: bodemtypes, substraten, fasen, varianten van het moedermateriaal en de profielontwikkeling. De kaartlaag 'bodemtypes' bevat alle attribuutinfo van de bodemkaart (op te vragen door op het blauwe bodemtype te klikken in de tabel). Waar beschikbaar zijn voor elk bodemtype de algemene kenmerken en foto's van een representatief bodemprofiel en representatieve omgevingen weergegeven. Tenslotte bestaat voor elke locatie de mogelijkheid om de scan van het analoge bodemkaartblad, het toelichtingsboekje en de basiskaarten op schaal 1:5000 op te roepen. U dient in te zoomen tot 1:150.000 om alle detailinfo van de bodemkaart te kunnen raadplegen.

Bodemassociatiekaart (1:500.000)

DOV-verkenner met bodemassociatiekaart

Een bodemassociatie is een inhoudelijke en ruimtelijke groepering van bodems. Een associatie is gekarakteriseerd door een vrij constante verhouding tussen de oppervlakte ingenomen door een aantal typische bodems.

Bodemkaart van België volgens World Reference Base (WRB)

DOV-verkenner met bodemkaart volgens World Reference Base

De WRB kaartlagen zijn een vertaling van de bodemkaart volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem naar WRB. In de kaartlaag ‘WRB Soil Units 40k’ op schaal 1:40.000 geeft het veld ‘Soil Unit’ de standaard bodemnaam volgens WRB. Door het gebruik van ‘Reference Soil Groups' (RSG’s: gekleurde vlakken) en ‘Principal Qualifiers’ (PQ’s: bruin omlijnde polygonen met labels) kan de belangrijkste informatie uit de bodemkaart van België vertaald worden naar het WRB-systeem. Informatie over textuur, drainage, bodemmorfologie en chemische bodemvruchtbaarheid is weerhouden in 4 groepen van Supplementary Qualifiers.

De gedetailleerde kaartlaag werd gegeneraliseerd naar de kaartlaag ‘WRB Reference Soil Groups 250k’ op schaal 1 : 250 000. De kaarteenheden van deze kaart bevat informatie over de dominante (d.w.z. de meest voorkomende) RSG’s met bijhorende PQ’s, en de tweede en derde meest voorkomende RSG’s met PQ’s (geassocieerde bodems).