Delfstoffenmodel leem

Het leemmodel is het eerste delfstoffenmodel dat DOV aanbiedt.

Algemeen

Dit voxelmodel geeft de Quartaire (niveo)-eolische leemafzettingen weer in Vlaanderen in 3D. Deze leemafzettingen maken deel uit van de oost-west georiënteerde Europese leemgordel. Deze sedimenten zijn nog steeds belangrijk in de baksteen, en meer algemeen, de keramische industrie. Deze laat-Pleistocene leemafzettingen komen voor in het zuidelijk deel van Vlaanderen en bedekken oudere Quartaire en Neogene en Paleogene sedimenten.

Het model deelt het leempakket op in volume-eenheden van 25*25*0.5m. Het model wordt ontsloten via de Delfstoffenverkenner of de 3D SubsurfaceViewer op DOV.
Het model geeft inzicht in de dikte, de lithologie en het voorkomen van het leempakket in een bepaald gebied van Vlaanderen zodat ruimtelijke planners, beleidsmakers natuurlijke rijkdommen en ontginners deze data kunnen inzetten in diverse analyses.

Het voxelmodel in de Delfstoffenverkenner
Het voxelmodel in de Delfstoffenverkenner

Data

Voxelmodel

Het volumemodel wordt verspreid onder de vorm van XYZ-tabellen. De tabellen omvatten per volume-eenheid de centrale X (mL72), Y (mL72) en Z (mTAW) coördinaat, met de bijhorende modelcode voor de lithologie. Deze tabellen zijn opgesplitst in deelgebieden. Onderstaande kaart geeft weer welke deelgebieden er zijn.

De XYZ-tabellen kan je downloaden vanuit de metadata van het 'Diktemodel van Leem'. 

Deelgebieden van de modellering van leemvoorkomen

Voorkomen Leem

De kaart geeft het laterale voorkomen weer van de (niveo-)eolische leemafzettingen in Vlaanderen tijdens de verschillende ijstijden (Quartair).

De data kan je downloaden vanuit de metadata van het 'Voorkomen van leem'.

Boorgegevens

Deze puntenkaart geeft enerzijds de boringen van DOV weer die gebruikt zijn om het diktemodel van het Quartair te verfijnen in het gebied van het Delfstoffenmodel Leem en anderzijds de boringen die gebruikt zijn om het lithologisch model binnen dit gebied te maken.

De boorgegevens kan je downloaden vanuit de metadata van 'Boringen leem'.

Referentie

Publicatie

van Haren, T., Dirix, K., De Koninck, R., De Groot, C. and De Nil, K., 2016. An interactive voxel model for mineral resources: loess deposits in Flanders (Belgium). Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Volume 167, Number 4, December 2016, pp. 363-376(14).