Delfstoffenmodel Zand en Grind van Maas en Rijn

Dit is het tweede delfstoffenmodel dat DOV aanbiedt. Eerder werd al het delfstoffenmodel leem gepubliceerd.

Algemeen

Dit voxelmodel toont de zanden en grinden van Maas en Rijn, afgezet tijdens het Quartair in het oosten van Vlaanderen. Het modelgebied omvat het Kempens Plateau en het Belgische deel van de Roerdalslenk inclusief de grindterrassen langsheen de Maas.

Het model deelt het pakket op in volume-eenheden van 25*25*0.5m. Het model wordt vanaf december 2019 ontsloten via de Delfstoffenverkenner of later ook nog in de 3D SubsurfaceViewer op DOV.

Het model bestaat uit ca. 52 miljoen voxels, of volume-eenheden, waaraan lithoparameters zijn toegekend, namelijk klei, fijn zand, middelmatig zand, grof zand en grind in hun respectievelijke aandelen per voxel. Samen beschrijven deze parameters een voorspelling van de regionale lithologische voorkomens en variatie. Het model toont ook de ruimtelijke verdeling en diktevariatie van deze Pleistocene afzettingen van Maas en Rijn in Vlaanderen.

Het wordt mogelijk voor ruimtelijke planners, beleidsmakers natuurlijke rijkdommen, ontginners en andere geïnteresseerden om deze data in te zetten in diverse analyses.

Data

Voxelmodel

Het volumemodel wordt verspreid onder de vorm van XYZ-tabellen. De tabellen omvatten per volume-eenheid de centrale X (mL72), Y (mL72) en Z (mTAW) coördinaat, met de bijhorende modelcodes en volumepercentages voor de lithologie. Deze tabellen zijn opgesplitst in deelgebieden.

Data is vrij beschikbaar, beschikbaar bij aanvraag (txt-file).

Voorkomen Zand en Grind van Maas en Rijn

De kaart 'Modelgebied van zand- en grind van Maas en Rijn ' geeft het laterale voorkomen weer van de zanden en grinden van Maas en Rijn, en dus ook de afbakening van het modelgebied.

Data is beschikbaar via de metadata van deze kaart 'Modelgebied van zand- en grind van Maas en Rijn'.

Boorgegevens

Deze puntenkaart geeft de ca. 5000 boringen weer die aan de basis liggen van het model. De boringen werden lithostratigrafisch geïnterpreteerd en gecodeerd tot een bruikbare dataset van lithoklassen. Daarnaast werden deze boringen gebruikt om het geologisch model van het Quartair in het voorkomensgebied te verfijnen.

Data is beschikbaar via de metadata van deze kaart 'Boringen van het zand- en grindmodel' .

Disclaimer

Het voxelmodel dient met enige voorzichtigheid benaderd te worden en het is belangrijk om te benadrukken dat de resultaten als semikwantitatieve waarden dienen geïnterpreteerd te worden. Er zijn verschillende redenen waarom deze voorzichtigheid geadviseerd wordt, namelijk de datakwaliteit aan de basis van dit model, de datadensiteit versus afzettingsheterogeniteit en het geologisch kader. Meer hierover lees je in het bijhorend rapport.

Referentie

Het 'Delfstoffenmodel Zand en Grind' is het tweede voxelmodel dat opgemaakt is door VITO in opdracht van de Vlaamse overheid, Departement LNE, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. De algemene referentie bij gebruik van het Delfstoffelmodel Zand en Grind is:

Voor gebruik van delen uit het model, verwijzen we naar de referenties die opgenomen zijn in de bijhorende metadata van elk onderdeel van het model.

Publicatie

van Haren, T., Dirix, K. en De Koninck, R., 2017. Voxel modelling of sands and gravels of Pleistocene Rhine and Meuse
deposits in Flanders (Belgium). Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-PREVIEW, 2017. EGU General Assembly 2017