Grondwaterstandindicator 01-10-2018

Info

datum rapport: 01-10-2018
referentiedatum: 30-09-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

In september was de grondwaterstand op iets meer dan de helft van de meetplaatsen zeer laag voor de tijd van het jaar, elders kwamen vooral lage grondwaterstanden voor.

samenvatting_filters_2017-08-30 tot 2018-09-30_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-08-30 tot 2018-09-30): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Historisch gezien was de grondwaterstand op de meeste plaatsen zeer laag gedurende de volledige maand september.samenvatting_filters_2017-08-30 tot 2018-09-30_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-08-30 tot 2018-09-30): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De voorbije maand is de grondwaterstand op veel plaatsen stabiel gebleven. De peilstijging die we in het najaar verwachten, is hier en daar al waar te nemen, maar er zijn evenzeer plaatsen waar de grondwaterstand nog verder is gedaald.

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald 2018-09-30

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-09-30) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

In het oosten van Vlaanderen verwachten we zelfs bij nat weer nog zeer lage grondwaterstanden in oktober. In het westen is dat alleen plaatselijk en alleen bij droog weer te verwachten.

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-10-30) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstand was in september zeer laag tot laag, zowel in absolute zin als voor de tijd van het jaar. We verwachten dat deze toestand in het Oosten van Vlaanderen volgende maand nog zal aanhouden, in het westen verwachten we overwegend opnieuw hogere grondwaterstanden.