Grondwaterstandindicator 05-04-2020

Info

datum rapport: 07-04-2020
referentiedatum: 05-04-2020
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

De relatieve grondwaterstanden zijn momenteel op 26,0% van de locaties zeer laag, op 19,5% laag, op 39,0% normaal, op 11,0% hoog, en op 4,5% van de locaties zeer hoog voor de tijd van het jaar. Na de natte periode tot half maart stopte de verdere aanvulling van het grondwater en nam vooral het aantal hoge en zeer hoge grondwaterstanden weer af. De algemene toestand blijft momenteel wel wat beter dan begin april 2019.

 samenvatting_filters_2019-03-05 tot 2020-04-05_relative
Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2019-03-05 tot 2020-04-05): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De absolute grondwaterstanden zijn momenteel op 3,9% van de locaties historisch zeer laag, op 7,1% laag, op 55,2% normaal, en op 26,0% hoog, en op 7,8% van de locaties zeer hoog. Vooral het aandeel hoge en zeer hoge absolute grondwaterstanden nam af sinds medio maart terwijl vooral het aandeel normale absolute grondwaterstanden toenam. Het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden bleef sinds midden maart stabiel.

samenvatting_filters_2019-03-05 tot 2020-04-05_absolute
Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2019-03-05 tot 2020-04-05): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 74% van de locaties gedaald, op 6% van de locaties stabiel gebleven en op 20% van de locaties gestegen. Zeer lage en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar doen zich opnieuw verspreid over Vlaanderen voor.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-04-05) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij verder droog weer worden er tegen volgende maand op 18,8% van de locaties zeer lage grondwaterstanden verwacht, bij normaal weer op 5,8% van de locaties en bij nat weer op 2,6% van de locaties. Enkel bij nat weer worden tegen volgende maand enkele zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar verwacht.

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-05-05) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

 

Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (>P90) grondwaterstanden worden verwacht.
Figuur 5: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-05-05) zeer hoge(> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

Met de neerslag is in de tweede helft van maart ook de verdere aanvulling van het grondwater gestopt. Vooral de hoge en zeer hoge grondwaterstanden die na de natte periode tot 12 maart werden waargenomen daalden weer tot normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, maar ook het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden nam opnieuw wat toe.

Momenteel zijn de grondwaterstanden op 15,5% van de locaties hoog of zeer hoog, op 39% van de locaties normaal en op 45,5% van de locaties laag of zeer laag voor de tijd van het jaar.

De algemene toestand blijft momenteel wel wat beter dan begin april 2019.