Grondwaterstandindicator 05-05-2020

Info

datum rapport: 07-05-2020
referentiedatum: 05-05-2020
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Absolute vergelijking: Staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 5 mei waren de absolute grondwaterstanden op nog 7% van de locaties historisch zeer laag, op 25% van de locaties laag, op 60% van de locaties normaal en op 8% van de locaties hoog tot zeer hoog (Figuur 1). De afgelopen maand steeg het aandeel normale, lage en zeer lage grondwaterstanden, ten nadele van het aandeel hoge tot zeer hoge grondwaterstanden. Door de neerslag van de afgelopen dagen stagneert het aandeel lage tot zeer lage grondwaterstanden. Qua absolute standen bevindt het grondwater zich nu in een vergelijkbare situatie als een jaar geleden (ca. 32% lage tot zeer lage grondwaterstanden begin mei 2020 t.o.v. ca. 36% begin mei 2019).

samenvatting_filters_2019-04-05 tot 2020-05-05_absolute.png
Figuur 1: Absolute toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand.

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Relatieve vergelijking: Wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Voor de tijd van het jaar (relatieve vergelijking) zijn op 5 mei de grondwaterstanden: 29% zeer laag, 35% laag, 32% normaal en 4% hoog tot zeer hoog (Figuur 2). Het aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden nam vanaf midden maart stelselmatig toe door het uitblijven van belangrijke hoeveelheden neerslag. Dat aandeel stagneerde eind april/begin mei onder invloed van de opgetreden neerslag. April 2019 kende iets meer zeer lage en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar dan april 2020, maar begin mei 2020 bevindt het grondwater zich nu in een vergelijkbare situatie als een jaar geleden (ca. 64% lage tot zeer lage grondwaterstanden begin mei 2020 t.o.v. ca. 68% begin mei 2019).

samenvatting_filters_2019-04-05 tot 2020-05-05_relative.png
Figuur 2: Relatieve toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale,
hoge of zeer hoge grondwaterstand.

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 93% van de locaties gedaald, op 4% van de locaties gelijk gebleven en op 3% van de locaties gestegen (Figuur 3).

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-05-05) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 30% van de locaties verspreid over Vlaanderen relatief én absoluut zeer lage grondwaterstanden, bij normaal weer op 20%, en bij nat weer op 10% van de locaties (Figuur 4).

Volgende maand worden nergens (relatief én absoluut) zeer hoge grondwaterstanden verwacht (Figuur 5).

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-06-05) zowel met de relatieve als met de absolute vergelijking zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht.

 

 

Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (>P90) grondwaterstanden worden verwacht.
Figuur 5: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-06-05) zowel met de relatieve als met de absolute vergelijking zeer hoge(> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De afgelopen weken daalden de peilen en bereikten absoluut vooral normale waarden, naast een stijgend aandeel lage peilen. Dalingen van de freatische grondwaterstand zijn op zich normaal bij het begin van het groeiseizoen, maar op bijna 2/3 van de locaties zijn de peilen al wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar.  Dat is een situatie die vergelijkbaar is met begin mei 2019.