Grondwaterstandindicator 06-01-2020

Info

datum rapport: 06-01-2020
referentiedatum: 06-01-2020
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 6 januari waren de relatieve grondwaterstanden op 55 % van de locaties nog zeer laag, op 25 % van de locaties laag, op 17 % van de locaties normaal en op 3 % hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar.

De voorbije maand zagen we eerst een afname, maar daarna weer een toename van het aantal locaties met lage tot zeer lage grondwaterstanden. Ten opzichte van begin december 2019 is er weinig evolutie.

Ten opzichte van januari 2018 is het aandeel zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar afgenomen van ca. 85 % tot ca. 55 %.

samenvatting_filters_2018-12-06 tot 2020-01-06_relative
Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-12-06 tot 2020-01-06): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 6 januari waren de absolute grondwaterstanden op nog 17 % van de locaties historisch zeer laag, op 19 % van de locaties laag, op 46 % van de locaties normaal en op 18 % van de locaties hoog tot zeer hoog. Vanaf begin oktober 2019 zien we voornamelijk een gestage afname van het aandeel zeer lage en lage  grondwaterstanden van ca. 99 % tot ca. 36 % nu.

Ten opzichte van vorig jaar bevindt het grondwater zich in een gunstigere positie met ca. 60 % lage tot zeer lage grondwaterstanden begin 2019 t.o.v. ca. 35 % begin 2020.

samenvatting_filters_2018-12-06 tot 2020-01-06_absolute
Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-12-06 tot 2020-01-06): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 92 % van de locaties gestegen, op 6 % van de locaties gelijk gebleven en op 2 % van de locaties gedaald.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-01-06) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 17 % van de locaties verspreid over Vlaanderen nog zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, bij normaal weer nog op 11 % en bij nat weer op 8 % van de locaties. Het betreft hier vooral locaties met eerder diepere grondwatertafels. 

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-02-06) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Bij nat weer verwachten we volgende maand op ongeveer 8  % van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer hoge grondwaterstanden.

Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (>P90) grondwaterstanden worden verwacht.
Figuur 5: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-02-06) zeer hoge(> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft zeer laag (55 %) of laag (25 %) voor de tijd van het jaar. De eerste helft van december was er een lichte afname van het aandeel zeer lage en lage relatieve standen, die werd in de 2e helft van de maand gevolgd door opnieuw een lichte toename.

De voorbije maand steeg het grondwater op 92 % van de locaties. We zien dan ook een afname van het aandeel absolute zeer lage en lage grondwaterstanden tot ca. 36 %. Voor volgende maand wordt een verder herstel van de grondwaterstanden verwacht.