Grondwaterstandindicator 08-03-2020

Info

datum rapport: 09-03-2020
referentiedatum: 08-03-2020
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

De relatieve grondwaterstanden zijn momenteel op 16,2% van de locaties nog zeer laag, op 7,8% laag, op 24,0% normaal, op 20,1% hoog, en op 31,8% van de locaties zeer hoog voor de tijd van het jaar. De voorbije maand was erg nat en dat vertaalde zich vooral vanaf half februari in een sterke inhaalbeweging in de relatieve grondwaterstanden: het grondwater steeg sneller dan gewoonlijk voor de tijd van het jaar. De grondwaterstanden zijn begin maart 2020 ook beduidend beter voor de tijd van het jaar dan begin maart 2019.

samenvatting_filters_2019-02-08 tot 2020-03-08_relative
Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2019-02-08 tot 2020-03-08): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De absolute grondwaterstanden zijn momenteel op nog 6,5% van de locaties historisch zeer laag, op 6,5% laag, op 11,7% normaal, en op 20,1% hoog, en op 55,2% van de locaties zeer hoog. In februari nam het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden verder af, terwijl het aandeel hoge en vooral het aandeel zeer hoge grondwaterstanden sterk steeg.

samenvatting_filters_2019-21-08 tot 2020-03-08_absolute
Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2019-02-08 tot 2020-03-08): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 96,8% van de locaties gestegen. Zeer lage en lage grondwaterstanden doen zich vooral nog voor in het  zuiden en oosten van Vlaanderen, op locaties waar grondwaterpeilen veelal dieper zijn en het dus langer duurt eer ze aangevuld raken. Lokaal doen zich in de regio’s met lagere grondwaterstanden echter ook normale en hoge grondwaterstanden voor, veelal in de valleien.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-03-08) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Op de meeste locaties worden volgende maand geen zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar meer verwacht, maar op enkele locaties in het Vlaams-Brabant en zuidelijk Limburg kunnen zich zelfs bij nat weer nog zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar voordoen.
Het betreft hier vooral locaties met eerder diepe grondwatertafels die er lang over doen om weer aangevuld te raken.

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-04-08) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Bij nat weer verwachten we volgende maand op 46,8% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, bij normaal weer nog op 16,2% en bij droog weer op 1,3% van de locaties. Vooral in de noordelijke helft van Vlaanderen worden hoge grondwaterstanden verwacht.

Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (>P90) grondwaterstanden worden verwacht.
Figuur 5: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-04-08) zeer hoge(> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De neerslag vertaalde zich in februari ook in een inhaalbeweging in de grondwaterstanden die bijna overal beduidend stegen. Waar op 1 februari - na een vrij droge maand januari - nog 75,3% van de grondwaterstanden zeer laag of laag was voor de tijd van het jaar, is dat aandeel op 8 maart teruggevallen tot 24%. Het aandeel hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar is van 1,3% op 1 februari toegenomen tot 52% op 8 maart.

De grondwaterstanden zijn begin maart 2020 ook beduidend beter voor de tijd van het jaar dan begin maart 2019.


Ook het aandeel hoge en zeer hoge absolute grondwaterstanden nam sterk toe. Daarmee begint het grondwaterpeil stilaan weer aan te sluiten bij de hoge grondwaterstanden die verwacht worden aan het eind van de winter, al is nog niet overal de achterstand van de voorbije droge jaren volledig weggewerkt. De laagste grondwaterpeilen doen zich momenteel nog voor in het zuiden en oosten van Vlaanderen op locaties waar grondwaterpeilen veelal dieper zijn en het langer duurt eer ze weer aangevuld raken.


Voor volgende maand wordt een verdere stijging van de grondwaterpeilen verwacht door het verder insijpelen van de meer recente regen alsook de regen die de komende dagen nog verwacht wordt. Op een aantal locaties in Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg kunnen zich ook volgende maand echter nog zeer lage grondwaterstanden voordoen. Zeer hoge grondwaterstanden worden volgende maand vooral in de noordelijke helft van Vlaanderen verwacht.