Grondwaterstandindicator 09-02-2020

Info

datum rapport: 09-02-2020
referentiedatum: 09-02-2020
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 9 februari waren de relatieve grondwaterstanden op 42,2% van de locaties nog zeer laag, op 24,0% van de locaties laag, op 29,9% van de locaties normaal, en op 3,9% hoog tot zeer hoog voor de tijd van het jaar. Een beperkte toename van het aantal locaties met lage tot zeer lage grondwaterstanden die al in de tweede helft van december begon, zette zich door tot eind januari.

Sindsdien is opnieuw een verbetering waar te nemen. Grosso modo zijn de relatieve grondwaterstanden sinds begin november maar weinig veranderd. Dit betekent dat de grondwateraanvulling weliswaar normaal verloopt voor de tijd van het jaar, maar ook dat de opgelopen achterstand in grondwaterpeilen niet verder goedgemaakt wordt.

samenvatting_filters_2019-01-09 tot 2020-02-09_relative
Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2019-01-09 tot 2020-02-09): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 9 februari waren de absolute grondwaterstanden op nog 11,0% van de locaties historisch zeer laag, op 14,9% van de locaties laag, op 42,9% van de locaties normaal, en op 31,2% van de locaties hoog tot zeer hoog.

Vanaf eind september 2019 deed zich een gestage afname van het aandeel zeer lage en lage grondwaterstanden van ca. 99% tot ca. 26% nu. Sinds eind december
is wel een tragere afname van het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden merkbaar. Ten opzichte van begin februari vorig jaar bevindt het grondwater zich in vergelijkbare situatie.

samenvatting_filters_2019-01-09 tot 2020-02-09_absolute
Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2019-01-09 tot 2020-02-09): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 73,4% van de locaties gestegen, op 20,8% van de locaties gelijk gebleven en op 5,8% van de locaties gedaald.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2020-02-09) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 10,4% van de locaties verspreid over Vlaanderen nog zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, bij normaal weer nog op 7,8% en bij nat weer op 7,1% van de locaties. Het betreft hier vooral locaties in het zuidoosten van Vlaanderen met eerder diepere grondwatertafels.

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-03-09) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Bij nat weer verwachten we volgende maand op ongeveer 5,8% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer hoge grondwaterstanden.

Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (>P90) grondwaterstanden worden verwacht.
Figuur 5: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-03-09) zeer hoge(> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De aanvulling van het grondwater verloopt al sinds november grosso modo normaal voor de tijd van het jaar en zoals normaal voor de winter worden vooral stijgende grondwaterstanden waargenomen. Deze stijgingen zijn echter niet sterk genoeg om de verlaagde grondwaterstanden van de vorige maanden bijkomend te compenseren en de meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft dan ook zeer laag (42,2%) of laag (29,9%) voor de tijd van het jaar.

De voorbije maand steeg het grondwater op 73,4% van de locaties. We zien dan ook een geleidelijke verdere afname van het aandeel absolute zeer lage en lage grondwaterstanden tot 25,9%. Voor volgende maand wordt een geleidelijk verder herstel van de grondwaterstanden verwacht.