Grondwaterstandindicator 09-09-2018

Info

datum rapport: 10-09-2018
referentiedatum: 09-09-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Op 9 september is de toestand op meer dan de helft van de locaties (55 %) zeer laag voor de tijd  van het jaar, op 32 % laag en op 13 % normaal. De situatie is relatief gezien beter dan in de maand augustus. 

samenvatting_filters_2017-08-09 tot 2018-09-09_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-08-09 tot 2018-09-09): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds begin september is er een lichte vermindering van het aantal historisch zeer lage grondwaterstanden, maar de algemene toestand is wel nog steeds zeer laag.

samenvatting_filters_2017-08-09 tot 2018-09-09_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-08-09 tot 2018-09-09): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van begin augustus zijn er meer stijgende grondwaterstanden (41 %)  dan stabiele (33 %) of dalende (26 %). In Oost- en West-Vlaanderen zijn er zo goed als geen dalende grondwaterstanden, terwijl stijgende en stabiele grondwaterstanden overal voorkomen.

Zeer lage grondwaterstanden komen zo goed als niet voor in West-Vlaanderen. 

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald 2018-09-09

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-09-09) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij nat weer worden er op 19 % van de locaties en vooral in Vlaams-Brabant en Limburg zeer lage grondwaterstanden verwacht. Bij normaal weer komen daar 23 % van de locaties bij, waardoor er ook in Antwerpen en Oost-Vlaanderen meer zeer lage grondwaterstanden te verwachten zijn. Bij droog weer verwachten we in totaal op 66 % van de locaties zeer lage grondwaterstanden, waarvan heel weinig in West-Vlaanderen. 

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-10-09) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstanden zijn begin september op een beduidend aantal locaties, verspreid over Vlaanderen, hoger dan begin augustus. Toch zijn de grondwaterstanden nog steeds op het merendeel van de locaties historisch zeer laag en op meer dan de helft van de locaties zeer laag voor de tijd van het jaar.

Volgende maand verwachten we, ook bij droog weer, een verdere algemene stijging van de grondwaterstanden.